Ο,τι συζητήθηκε στην 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς (μαγνητοσκόπηση)

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016 01:50

Ο,τι συζητήθηκε στην 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς (μαγνητοσκόπηση)

Παρακολουθείτε σε μαγνητοσκόπηση την 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς.  

Κάμερα: Γιάννης Παπαδάτος - Χριστόφορος Κομπορόζος

 

inkefalonia on livestream.com. Broadcast Live Free Watch live streaming video from inkefalonia at livestream.com Watch live streaming video from inkefalonia at livestream.com Watch live streaming video from inkefalonia at livestream.com Watch live streaming video from inkefalonia at livestream.com

 

Τα θεματα 
1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 Δήμου Κεφαλλονιάς.  

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

2. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών με τίτλο: α)Προμήθεια μελανιών – μελανοταινιών - τόνερ.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή,

β)Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος (νέα μελέτη).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

3. Έγκριση μελετών και προσδιορισμός εκτέλεσης διαγωνισμού αυτών με τίτλο:

α) Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Πυλαρέων,

β) Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικής Χαράς Δ.Ε. Αργοστολίου

ΕΙΣ: κ. Σ. Παρίσης Προϊστάμενος Τμήματος Δ/νσης Υπηρεσιών Δόμησης

4. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής με τίτλο: «Εργασίες λειτουργίας, περιήγησης και επιτήρησης λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης και σπηλαίου Δρογκαράτης Δ.Ε. Σάμης.

ΕΙΣ: κ. Σ. Κορκός Προϊστάμενος Αυτ. Τμ. Τουρισμού

5. Μη επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας – Καθορισμός αρμοδιοτήτων της που θα ασκούνται από το Δήμο

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

6. Συμμετοχή του Δήμου Κεφ/νιάς στην υποβολή πρότασης με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Ρόδου, που αφορά την δημιουργία δικτύου κρουαζιέρας μεταξύ των συμμετεχόντων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREGV- BBALKAN – MED 2014 – 2020.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

7. Μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των αρμοδιοτήτων που πηγάζουν από το άρθρο 26 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ118 Α/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δημοτ. Συμβουλίου κ. Γ. Παπαναστασάτος

8. Συγκρότηση Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2119/1993 για την κατάρτιση των μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2015

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος

9. Έγκριση της αρ. 4/2016 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αργοστολίου στο Ο.Τ.236.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

10. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-17.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης κ. Γ. Κατσιβέλης

11. Παραλαβή της οριστικής μελέτης με τίτλο Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

12. Παράταση του σχεδίου δράσης για την κοιν. Ένταξη των ΡΟΜΑ που διαμένουν στον πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς σύμφωνα με την αριθμ. 135/2013 απόφαση του Δ.Σ. Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

13. Εισήγηση για έγκριση μετακίνησης Α/Δημάρχου κυρίου Ευάγγελου Κεκάτου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ.E. Κεκάτος

14. Έγκριση των αρ. 91/2015, 98/2015, 103/2015 και 113/2015 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

15. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ετών 2013, 2014 και 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) του Δ. Κεφ/νιάς (αρ. 20/2014, 2/2015 και 1/2016 αποφάσεις της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

16. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή τουςως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο:

α) Αγροτική οδοποιΐα στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Λειβαθούς β)Ασφαλτόστρωση Παραλιακού δρόμου Ληξουρίου Δήμου Κεφαλλονιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ.E. Λυκούδης

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ