Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 06 Απριλίου 2016 05:23

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010 καιτο άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θαπραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσεςσυνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΚΕΡΚΥΡΑ : Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (Αλυκές
Ποταμού ).

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο - 21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη
προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο
: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοκαύσιμα, ισχύος 0,5
MW, της εταιρείας “A.I. SUN ENERGY ESTATE LIMITED”, η οποία θα εγκατασταθεί στη
θέση “Παπαθανάτικα”, Τοπικής Κοινότητας Δουκάδων της Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή
ΘΕΜΑ 2 ο

:Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοκαύσιμα, ισχύος 1
MW, της εταιρείας “A.I. SUN ENERGY ESTATE LIMITED”, η οποία θα εγκατασταθεί στη
θέση “Κάμπος”, Τοπικής Κοινότητας Γαρδελάδων της Π.Ε. Κέρκυρας», για διατύπωση
απόψεων.
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή
ΘΕΜΑ 3ο
: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 Π.Ι.Ν.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, στον τομέα Οικονομικών κ. Διονύσιος
Στραβοράβδης.
ΘΕΜΑ 4 ο

: Διημερίδα για πρωτογενή τομέα στην Λευκάδα 23 & 24 Απριλίου
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, στον Πρωτογενή τομέα και στον τομέα Δικτύων
Περιφερειών και Διεθνών Συνεργασιών κ. Ιωάννης Φοντάνας.
Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Χρήστος Μωραίτης