Προκύρηξη διαγωνισμού για την Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Μυκηναϊκό Τάφο Τζαννάτων

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016 11:10

Προκύρηξη διαγωνισμού για την Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Μυκηναϊκό Τάφο Τζαννάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ Π/Υ 30.000,00 €

 

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Μυκηναϊκό Τάφο Τζαννάτων», με προϋπολογισμό: 30.000,00ευρώ με ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό εργασιών: 17.695,00 ευρώ και με συνολικό προϋπολογισμό: 24.390,24 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π ) από την έδρα της Υπηρεσίας   Δ.Τ.Ε μέχρι τις 11-2-2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713 60556 , FAX επικοινωνίας 26713 60601 , αρμόδια υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-2-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η   κατάθεση   εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 487,80.

           Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 με Κ.Α.2014 Ε.Π. 52200002.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ