Υπηρεσίες ΕΛ.ΓΑ. μέσω του ΚΕΠ

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 07:33

Υπηρεσίες ΕΛ.ΓΑ. μέσω του ΚΕΠ

Οι Υπηρεσίες ΕΛ.Γ.Α. που παρέχονται μέσω Κ.Ε.Π. αφορούν:

- Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικής Εισφοράς,

- Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων φυτικού ΕΛ.Γ.Α.,

- Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων Ζωικού ΕΛ.Γ.Α.,

- Βεβαίωση καταβολής ενισχύσεων Κ.Ο.Ε.,

- Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΛ.Γ.Α.

- Βεβαίωση αποδοχών οριοδείκτη ΕΛ.Γ.Α. (από 2/6/2015),

- Βεβαίωση αποδοχών ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. (από 2/6/2015),

- Ανάλυση αμοιβών ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. (από 3/6/2015)

Για την έκδοση των ανωτέρω Βεβαιώσεων απαιτείται η προσκόμιση Αστυνομικής Ταυτότητας και η δήλωση Αριθμού φορολογικού Μητρώου.

Ο Αρμόδιος αντιδήμαρχος

Νικόλαος ΠαπαδάτοςΦόρτωση…

Φόρτωση…