Επερώτηση από την Αριστερή Κίνηση Ιονίου προς την ΠΙΝ για το ΤΕΙ

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015 00:03

Επερώτηση από την Αριστερή Κίνηση Ιονίου προς την ΠΙΝ για το ΤΕΙ

Σήμερα που η νέα κυβέρνηση, όπως ανακοινώθηκε, προϊδεάζει και προετοιμάζει για τη σύνδεση των ΑΕΙ και ΤΕΙ ανά περιφέρεια, είναι απαραίτητη η εύρυθμη λειτουργία των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας, ώστε να οδηγηθούν σε ουσιαστική ανωτατοποίηση και όχι μετατροπή τους σε ΙΕΚ, ό,που υπάρχουν οι αντίστοιχες προδιαγραφές.


Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διαθέτει πολλές παραμέτρους ώστε να επιτύχει τους ανωτέρω στόχους, τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, πάντα σε σύνδεση με την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες. Η σύνδεση με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποτελεί στόχο, επιθυμία και ανάγκη των νησιών του Ιονίου προς όφελος όλων, φοιτητών, διδασκόντων και κατοίκων των νησιών.

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, μέσα από δράσεις, έχει αποδείξει ότι αποτελεί ένα πραγματικό Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα Εφαρμογών.

• Οι σπουδαστές που αποφοιτούν έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, είναι περιζήτητοι σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους, χωρίς να αγνοούμε ασφαλώς την ανεργία που μαστίζει τη χώρα μας και ιδιαίτερα τους νέους, ξεπερνώντας σε ποσοστά το 50%.

• Οι συνεχείς ενημερώσεις και επιμορφώσεις των επαγγελματιών στα νησιά Κεφαλονιά Ζάκυνθο και Λευκάδα, αποδεικνύουν την εποικοδομητική δραστηριότητα των Τμημάτων του ΤΕΙ και τη σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό γίνεται σε θέματα του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα ανάπτυξης, όπως η διατροφή, η τοπική παραγωγή προϊόντων, ο κλασσικός και εναλλακτικός τουρισμός, η πολιτική προστασία, η σεισμική δραστηριότητα κ.α

• Τα Θερινά Σχολεία που λειτουργούν στα Τμήματα κάθε χρόνο, επιμορφώνουν ομάδες του πληθυσμού με τη βοήθεια Ελλήνων και ξένων καταξιωμένων καθηγητών.

• Επιπλέον το ΤΕΙ, με σεβασμό στην παγκόσμια ζητούμενη διεπιστημονικότητα και προωθώντας την καλλιέργεια που πνεύματος πέραν της αποκλειστικής και απαραίτητης εξειδίκευσης, στηρίζει την Τέχνη και τον Πολιτισμό, αξιοποιώντας κονδύλια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το ίδρυμα καλλιτεχνικής δημιουργίας Κώστας Παρθένης στην Κεφαλονιά και η επιστημονική έκδοση βιβλίου που ορίζει ως Σχολή και προβάλλει την Επτανησιακή Τέχνη, αποτελούν απτές αποδείξεις.


Εντούτοις, υπάρχουν κεντρικά προβλήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν. Αυτά είναι:
• Η απουσία μόνιμου διδακτικού προσωπικού και διοικητικών υπαλλήλων, που θα βελτιώσουν τη λειτουργία όλων των Τμημάτων. Πρέπει να προκηρυχθούν θέσεις μονίμου ΔΕΠ, ώστε το διδακτικό και ερευνητικό έργο να είναι επαρκές και εποικοδομητικό.
• Η απουσία μόνιμου διδακτικού προσωπικού, οδηγεί αναγκαστικά σε διδασκαλία μαθημάτων από καθηγητές πέραν των γνωστικών τους αντικειμένων, με επιβάρυνση πολλών διδακτικών ωρών σε λίγα άτομα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ποιότητα και το επίπεδο των σπουδών και την υγεία των διδασκόντων.


• Από την άλλη μεριά, λόγω υποχρηματοδότησης, έχει περιοριστεί δραματικά η πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού, επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση.


• Το ίδιο συμβαίνει με την ελάττωση του διοικητικού προσωπικού, δημιουργώντας μεγάλο φόρτο εργασίας σε λίγους υπαλλήλους.
• Οι περικοπές χρηματοδότησης των ΤΕΙ λόγω κρίσης, ανέρχεται στο 70% και βρίσκεται σε αντίθεση με την αύξηση του αριθμού των εισακτέων στα περιφερειακά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Αυτό δημιουργεί επιπλέον δυσανάλογη αντιστοιχία φοιτητών/διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.


Ένα επιπλέον θέμα που επηρεάζει καθοριστικά τη λειτουργία και την περαιτέρω εξέλιξη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, είναι η καθυστέρηση εκκίνησης των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ που θα διαρκέσει μέχρι το 2020. Τα νέα προγράμματα προβλέπουν άϋλες δράσεις σε ποσοστό 75% και βελτίωση υποδομών της τάξης του 25%. Αυτό σημαίνει ότι θα στηριχθεί κύρια και καίρια το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και πολιτιστικό έργο με τα κονδύλια που θα εκταμιευτούν.

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων έχει καταθέσει πολλές προτάσεις για αντίστοιχα έργα.

Βάσει των ανωτέρω, επερωτάται ο κ. περιφερειάρχης της ΠΙΝ σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ώστε να αντιμετωπιστεί:

• Η υποχρηματοδότηση της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με αντίστοιχες εισηγήσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά πιθανότατα και με κονδύλια της ΠΙΝ.
• Η ταχεία νομοθετική ρύθμιση χρηματοδότησης των ΑΕΙ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
• Η προκήρυξη θέσεων μόνιμου διδακτικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
• Η καθυστέρηση εκκίνησης του ΕΣΠΑ 2013-2020, ώστε να χρηματοδοτηθούν και να ξεκινήσουν τα έργα που προτείνει το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για την ανάπτυξή του.

Ο επερωτών περιφερειακός σύμβουλος

Τάσος Σαλβάνος

Για την ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ