HELPE ENERGEIES GIF BANNER 728x90

 

Δημοτικό Συμβούλιο: Μεγάλη Εβδομάδα με συνεδριάσεις σε Αργοστόλι και Ληξούρι

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 03 Απριλίου 2015 15:34

Δημοτικό Συμβούλιο: Μεγάλη Εβδομάδα με συνεδριάσεις σε Αργοστόλι και Ληξούρι

Μεγάλη Εβδομάδα επέλεξε να βάλει δύο δημοτικά συμβούλια η Δημοτική Αρχή... Το ένα εξ αυτών στο Ληξούρι στις 8 Απριλίου για τα προβλήματα της περιοχής...

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Κοινότητα Ληξουρίου Δ.Ε. Παλικής (κτίριο Τ.Ε.Ι.), στις 8 Aπριλίου 2015 ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 16.00 προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

• Η Παλική μετά τους σεισμούς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


1. Δήμαρχο Κεφ/νιάς κ. Αλέξανδρο Παρίση.
2. Βουλευτή Κεφ/νιάς κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου
3. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφ/νιάς Παναγή Δρακουλόγκωνα
4. Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τσαγκρής Θέμης
5. Προϊσταμένους Δ/νσεωνΥπηρεσιών Δήμου Κεφ/νιάς
6. Προϊσταμένους Τμημάτων – Γραφείων Δ/νσεων Υπηρεσιών Δήμου Κεφ/νιάς
7. Ιστοσελίδα Δήμου
8. Προέδρους: Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κεφ/νιάς, Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπων Τοπ. Κοινοτήτων Δήμου Κεφ/νιάς.
9. Προέδρους Ν.Π.Ι.Δ.
10. Προέδρους Ν.Π.Δ.Δ.
11. Πίνακα Ανακοινώσεων
12. Πολιτικά Κόμματα
13. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Μ. ΤΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 8η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 7 Aπριλίου 2015 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 17.00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς Οικ. έτους 2015.
ΕΙΣ: Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών

2. Καταγγελία μίσθωσης ακινήτου στην Άσσο.
ΕΙΣ: Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών

3. Εκμίσθωση ακινήτου (καταστήματος) στην Δημοτική Αγορά Αργοστολίου.
ΕΙΣ: Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών

4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων για μειώσεις ενοικίων καταστημάτων
ΕΙΣ: Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών

5. Αίτημα συνεταιρισμού ΡΟΜΠΟΛΑΣ Κεφαλληνίας για μείωση δημοτικών τελών.
ΕΙΣ: Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών

6. Αποδοχή επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ Δ. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.
ΕΙΣ:Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης
7. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο:
Α. «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ «ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ» Αναδόχου Εταιρείας P.&C.DEVELOPMENT S.A. της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ «ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ» με κωδ. MIS 327609.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

Β. «Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Κ. Πόρου Δ. Κεφαλλονιάς» αναδόχου Κ/ξιας ΑΕΤΕΘ Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. της πράξης «Αποχέτευση Πόρου Δ.Κεφαλλονιάς» με κωδικό MIS 340045.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

8. Αίτημα παράτασης εργασιών Τεχνικού Συμβούλου Πόρου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

9. Επανορισμός μέλους στην Επιτροπή Oριστικής Παραλαβής του έργου «Δρόμος Φάλαρης, Διαδημοτικός δρόμος Δ. Αργοστολίου και Πυλάρου Ν. Κεφαλληνίας – Τμήμα ΙΙ Δ. Πυλαρέων : Διβαράτα Φάλαρη»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

10. Αίτημα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ληξουρίου (Ιακωβάτειος) για μεταβίβαση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με αριθμ. 31054884 .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Α. Μοσχονάς

11. Λήψη απόφασης σχετικά με την διαχείριση της προσβολής των φοινικοειδών από τα έντομα καραντίνας – περιορισμός της εξάπλωσής τους.
ΕΙΣ:Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

12. Γνωμοδότηση σχετικά με μετατόπιση δύο περιπτέρων στην παραλιακή ζώνη Αργοστολίου λόγω εκτέλεσης έργου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

13. Σχετικά με επέκταση αιολικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Θηναίας.
ΕΙΣ: Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου

14. Έγκριση της αριθμ. 130/2014 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με κυκλοφοριακή ρύθμιση μπροστά από τον ιδιωτικό παιδικό σταθμό «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος
15. Λήψη απόφασης για ανακύκλωση αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 99 παρ. 6 του Ν. 1463/2006)
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

16. Έγκριση μελετών προμήθειας :
α. Λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού Δ.K. Αργοστολίου.
ΕΙΣ: Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών

β. Υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
ΕΙΣ: Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών

17. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 1 Π.Δ. 270/81)
ΕΙΣ: ΕΙΣ: Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών

18. Έγκριση της αρ.184/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφ/νιάς για την επιβολή τέλους Κοινόχρηστων χώρων οικ. έτους 2015. (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010).
ΕΙΣ: Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών

19. Έγκριση επέκτασης Φωτισμού οδών και πλατειών .
ΕΙΣ: Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών

20. Έγκριση δαπανών
ΕΙΣ: Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών

21. Επιστροφές – διαγραφές
ΕΙΣ: Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών

22. Έγκριση της αρ. 23/2015 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

23. Έγκριση της αριθμ. 11/2014 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Ν.Π. «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης»
ΕΙΣ: Α/Πρόεδρος κ. Γ. Αποστολάτος
24. Αίτημα χορηγίας προς τον Όμιλο UNESCO ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ & ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

25. Συμμετοχή του Δήμου στην εμπορική έκθεση "Maimarkt" στο Mannheim της Γερμανίας ( αρίθμ. απόφασης 2/2015 της Επιτροπής Τουριστικής Αναπτυξης και Προβολής του Δήμου Κεφ/νιας.)
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

26. Συμμετοχή Α/Δήμαρχου κ. Κεκάτου στο 11ο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κεφαλλήνων και Ιθακησίων «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» στην Νέα Υόρκη.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ