Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015 14:47

Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 7η συνεδρίαση (κατεπείγουσα) του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 24 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

«Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα & τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015».


Εισηγ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ