Πρόταση για διαβούλευση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Αγοράς Αργοστολίου

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015 12:10

Πρόταση για διαβούλευση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Αγοράς Αργοστολίου

Ανακοινώνεται ότι η τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Αργοστολίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς (www.kefallonia.gov.gr) για διαβούλευση.


Παρακαλούμε τυχόν προτάσεις από τους μισθωτές καταστημάτων και χρήστες πάγκων να διατυπωθούν εγγράφως το αργότερο έως 31-3-2015 και να παραδοθούν στην αρμόδια υπάλληλο (Κατσιβέλη Αφροδίτη) εντός της ταχθείσας προθεσμίας.


Εφόσον η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν είναι εφικτή, διατίθεται το σχέδιο του κανονισμού σε έντυπη μορφή από την ανωτέρω αναφερόμενη υπάλληλο.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ