Νέα κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό συμβούλιο

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014 23:23

Νέα κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό συμβούλιο

    Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε  σε συνεδρίαση, (29η συνεδρίαση)  του Δημοτικού   Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου « Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου)   την 1η   Ioυλίου 2014  ημέρα Τρίτη    &  ώρα 18:30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Όλα τα  παρακάτω θέματα είναι ζωτικής σημασίας  και κρίσιμα για την λειτουργία του Δήμου


 1. Διόρθωση της με αριθ. 141/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ν. Παπαδάτος

 1. Λήψη απόφασης  για  επαναδημοπράτηση    δέκα τεσσάρων  (14) θέσεων τμημάτων αιγιαλού   που κηρύχθηκαν  άγονες .

  ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ν. Παπαδάτος

 1. Σχετικά με την χωροθέτηση θέσης και καθορισμό ανταλλάγματος για τοποθέτηση καντίνας στη παραλία   «΄Αη Χέλης». 

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ν. Παπαδάτος

 1. Αναμόρφωση   Προϋπολογισμού  Δήμου Κεφαλλονιάς  έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς ).

ΕΙΣ : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της ΠΙΝ και του Δήμου Κεφαλλονιάς για εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της νήσου Κεφαλλονιάς.

ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

 1. Παραχώρηση χρήσης για αόριστο χρόνο, άνευ ανταλλάγματος ακινήτων του Δήμου Κεφαλλονιάς στην ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς .

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος  Παλικής κ Μοσχονάς Αλέξανδρος

 1. Έγκριση των αρ. 05/14, 06/14, 12/14, 13/14, 21/14, 22/14, 26 /2014 Πρακτικών της  Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κεφαλλονιάς .

ΕΙΣ:     Α/Δήμαρχος   Ν Παπαδάτος

 1. Διαγραφές – Επιστροφές

ΕΙΣ: Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών

 1. Ορισµός-Εξουσιοδότηση Εκπροσώπου για την Υπογραφή Εγγράφων Μεταβίβασης

 Oxηµάτων Renault  Megane.

ΕΙΣ: Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών   

 1. Ψήφισμα  για τη νέα μέθοδο  αξιολόγησης του προσωπικού κατά το  Ν4250/14 .

ΕΙΣ : κ Δήμαρχος

 1. Απόφαση περί διαδικασίας συλλογής – διαχείρισης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Κ.Τ.Ζ) στον Δήμο Κεφαλλονιάς.

ΕΙΣ: Δ/νση Καθαριότητας & Κ .Χ.

 1. Διακοπή εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ» κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου

ΕΙΣ:    Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών

 1. Αναγνώριση οδού « Βλαχάτα-Επανωχώρι- Μιχάτα» δια μέσου Επανωχωρίου που συνδέει την επαρχιακή οδό Αργοστολίου – Πόρου ( αρ.1)με την επαρχιακή οδό Μουσάτων – Μιχάτων- Βαλσαμάτων (αρ. 21) ως κύρια δημοτική

ΕΙΣ:  Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

 1. Αποδοχή της μελέτης του έργου με τίτλο « Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Πλατείας Αγίας Τριάδας στην Πόλη του Ληξουρίου.

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

 1. Έγκριση       αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ Κεκάτος Ευάγγελος

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ

     

                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ