Ανακοίνωση υποψηφιότητας από την Ειρήνη Παπαναστασάτου

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014 09:45

Ανακοίνωση υποψηφιότητας από την Ειρήνη Παπαναστασάτου

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται στο μέσον μιας μεγάλης κρίσης με σημαντικέςεπιπτώσεις σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Η τρέχουσα δημοσιονομική κρίση και η ύφεση έχει κάνει πιο επιτακτική την ανάγκηγια άσκηση κοινωνικής πολιτικής από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπωςαυτή έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στο πλαίσιο της αποκέντρωσης τουκράτους.

Ο ρόλος των Δήμων ως προς την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με
"τοπικό χαρακτήρα" έχει αναδειχθεί κεντρικός, προκειμένου να καλυφθούν
αποτελεσματικότερα οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Όμως το σημερινό σύστημα όπως έχει διαμορφωθεί, παρουσιάζει κενά αστοχίες και
λάθη σχεδιασμού με αποτέλεσμα το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας να είναι διάτρητο,
αναποτελεσματικό και απροετοίμαστο για τις επιπτώσεις της κρίσης.
Στα πλαίσια αυτά η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να απαντήσει με χάραξη νέων
πολιτικών και με αναδιοργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών με τέτοιο τρόπο ώστε να
ενισχύονται τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής.
Σε τοπικό επίπεδο ο συνδυασμός "Ενωμένη Τετράπολη", που συμμετέχω ως υποψήφια
δημοτική σύμβουλος με επικεφαλή τον Αλέκο Καλαφάτη, οφείλει και μπορεί να δώσει
λύσεις στους παραπάνω προβληματισμούς, να αναπτύξει και να αναδιοργανώσει ένα
δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών αντίστοιχο με αυτό σύγχρονων ευρωπαϊκών μοντέλων
και να συμβάλει βάσιμα στην ανάπτυξη του τόπου.

Καινοτόμες δράσεις όπως:
Τράπεζα ελεύθερου χρόνου
Αναβάθμιση των παροχών του κοινωνικού παντοπωλείου, λειτουργία
κοινωνικού φαρμακείου και κοινωνικού καφενείου
Δημιουργία κινήματος εθελοντισμού

Ενίσχυση αδύναμων κοινωνικών ομάδων (ΑμεΑ, πολύτεκνοι, άποροι και άνεργοι).
πρέπει να αποτελέσουν θεμελιώδεις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενός ευέλικτου
φορέα, που οφείλει να βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον πολίτη.

Ζητώ τη στήριξή σας γιατί είμαι βέβαιη ότι το όραμα, οι αξίες, η σωστή κατάρτιση,
η πείρα, οι καινοτόμες ιδέες αλλά κυρίως τα ανθρωποκεντρικά και αλτρουιστικά
κίνητρα, σε συνδυασμό με συλλογική δουλειά των προσώπων που συμμετέχουν στο
συνδυασμό "Ενωμένη Τετράπολη", μπορούν να προάγουν την τοπική αυτοδιοίκηση και
τις κοινωνικές της δράσεις σε ένα αποδοτικό σύστημα κοινωνικής προστασίας που θα
ενισχύσει την κοινωνική συνοχή στον τόπο μας και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του
νησιού μας.

Με εκτίμηση
Ειρήνη Γεωργίου Παπαναστασάτου

Πτυχιούχος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παντείου Πανεπιστημίου
Ιδιωτική ΥπάλληλοςΦόρτωση…

Φόρτωση…