Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή το μεσημέρι

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 20:09

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή το μεσημέρι

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, (19η συνεδρίαση) του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου « Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 11 Απριλίου 2014 ημέρα Παρασκευή & ώρα 12:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση χωροθέτησης τμημάτων Αιγιαλών – Παραλιών Δήμου Κεφαλλονιάς για τις περιπτώσεις απευθείας παραχώρησης και καθορισμός ανταλλάγματος .Το θέμα είναι κατεπείγον προκειμένου εγκαίρως οι επαγγελματίες να προετοιμαστούν γιατην τουριστική περίοδο και επιπλέον υπάρχουν προθεσμίες .ΕΙΣ : Α/Δήμαρχος κ. Ν. Παπαδάτος

2. Επικαιροποίηση της 191/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας Βαλλιάνου στο Αργοστόλι .
Το θέμα είναι κατεπείγον επειδή οι επαγγελματίες έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται για
έκδοση αδείας κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2014.
ΕΙΣ : Α/Δήμαρχος κ. Ε. Κεκάτος

3. Τροποποίηση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων .
Είναι κατεπείγον προκειμένου να λυθούν θέματα που εκκρεμμούν
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

4. Συγκρότηση Επιτροπής καθορισμού παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων
Το θέμα είναι κατεπείγον επειδή εκκρεμούν αιτήσεις επιχειρηματιών, λόγω της έλλειψης
αρμόδιας Επιτροπής .
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Ε. Κεκάτος

5. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για παράταση ωραρίου άδειας μουσικών οργάνων στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής .
Το θέμα είναι κατεπείγον επειδή εκκρεμούν αιτήσεις επιχειρηματιών
ΕΙΣ : Α/Δήμαρχος Ε. Κεκάτος

5.Αποδοχή μελέτης του έργου « Κατασκευή υποδομών προσωρινής εγκατάστασης 4ου
Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου» .
Το θέμα είναι κατεπείγον προκειμένου να λειτουργήσει η σχολική μονάδα.
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ