ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ : Το Δημοτικό Συμβούλιο στο INKEFALONIA.GR

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 10:53

ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ : Το Δημοτικό Συμβούλιο στο INKEFALONIA.GR

Παρακολουθήστε ζωντανά από το ΤΕΙ Ληξουρίου τη συνεδρίαση το Δημοτικού Συμβουλίου. Δείτε από εδώ τα θέματα ημερήσιας διάταξης

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε  σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, (13η συνεδρίαση)  του Δημοτικού   Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΙ Ληξουρίου στις  22  Μαρτίου 2014  ημέρα Σάββατο   & ώρα 10.30  προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω θέματα:

  1. Συμπλήρωση της αρ. 10/14 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με ορισμό Προέδρου στην Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2014 .

Είναι κατεπείγον διότι πρέπει να συνεδριάσει άμεσα  η Επιτροπή για την επίλυση ζητημάτων 

ΕΙΣ: Α/Δ. κ. Σαββαόγλου

  1. Έγκριση  δαπάνων

Είναι κατεπείγον διότι πρέπει να υπάρξει έγκριση του Δ.Σ. πρίν την εκδήλωση  της 25ης Μαρτίου

ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

  1. Προσωρινή παραχώρηση του Τουριστικού ακινήτου ΞΕΝΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ μετά του περιβάλλοντος χώρου στο Δήμο Κεφαλλονιάς  για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών στέγασης σχολικών μονάδων και υπηρεσιών  του Δήμου.

Είναι κατεπείγον διότι πρέπει να ληφθεί απόφαση μέχρι τέλος Μαρτίου 2014

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

  1. Παραχώρηση  της χρήσης του δημόσιου ακινήτου με Α.Β.Κ. 262 αρμοδιότητας Κ.Υ Κεφαλληνίας ( Στρατολογικό Γραφείο) στο Δήμο Αργοστολίου για την κάλυψη εκτάκτων στεγαστικών του αναγκών.

 Είναι κατεπείγον διότι πρέπει να ληφθεί απόφαση μέχρι τέλος Μαρτίου 2014

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

  1. Πρόταση εκτέλεσης εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου με τίτλο « Δράσεις προστασίας και ανάδειξης στα σπήλαια της Μελισσάνης και Δρογγαράτης» και έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης .

Είναι κατεπείγον διότι επιβάλλεται  η άμεση λειτουργία των Σπηλαίων εν όψει τουριστικής περιόδου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

  1. Λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση συνεπειών πρόσφατων σεισμών ( σχολεία, δημόσια κτίρια)

Είναι κατεπείγον προκειμένου να επισπευθούν οι ενέργειες αντιμετώπισης των συνεπειών στων σεισμών .

  1. Έγκριση μελέτης Έκθεσης Ψηφιδωτών Δαπέδων στο πλαίσιο του έργου « Επισκευή και δημιουργία Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης και έκθεση ψηφιδωτών δαπέδων» ενταγμένο στο ΕΣΠΑ . (Αρ.17/2014 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ)

Είναι κατεπείγον διότι είναι αναγκαία η δημιουργία Έκθεσης ψηφιδωτών για τη Σάμη εν   όψει τουριστικής περιόδου.

ΕΙΣ: ΕΠΟΙΖΩ

  1. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: Υπουργείου Υποδομών ,    Μεταφορών και Δικτύων, Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και του Δήμου Κεφαλλονιάς με θέμα: «Κατεδαφίσεις και υποστυλώσεις σεισμοπλήκτων κτιρίων και καθαιρέσεις πάσης φύσεως εξαιτίας των πρόσφατων σεισμών»

Είναι κατεπείγον διότι πρέπει να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης των συνεπειών του σεισμου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

 


                                                                              

                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ