Ο,τι συζητήθηκε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (ηχητικά)

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014 20:36

Ο,τι συζητήθηκε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του  δημοτικού συμβουλίου (ηχητικά)

Με επτά κατεπείγοντα θέματα συνεκλήθη σήμερα (28.2) το πρωί (ξεκίνησε με σχεδόν μιάμιση ώρα καθυστέρηση λόγω έλλειψης απαρτίας) κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που διήρκησε έξι ώρες συζητήθηκαν και τα επτά θέματα της ημερησίας διάταξης, Ακούστε τι συζητήθηκε και τι αποφάσεις πάρθηκαν αναλυτικά σε κάθε θέμα της συνεδρίασης.

1. Έγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού και έγκριση Τροποποίησης Τεχικού Προγράμματος Δ. Κεφαλλονιάς έτους 2014
Το θέμα είναι κατεπέιγον διότι υπάρχει άμεση ανάγκη να εξοφληθούν οι προμηθευτές και εργασίες που προέκυψαν από τους πρόσφατους σεισμούς
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου
{mp3remote} https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inkefalonia/audio/2014/02/28/712_3707+1o.MP3{/mp3remote}

2. Έγκριση δαπανών και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
Το θέμα είναι κατεπείγον διότι υπάρχει άμεση ανάγκη να εξοφληθούν οι προμηθευτές και εργασίες που προέκυψαν από τους πρόσφατους σεισμούς .
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία
{mp3remote} https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inkefalonia/audio/2014/02/28/712_3708+2o.MP3 {/mp3remote}

3. Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας-Ιθάκης έτους 2014 στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)
Το θέμα είναι κατεπείγον διότι υπάρχει κίνδυνος να απωλεστεί το έργο του Λιμανιού Αργοστολίου
ΕΙΣ: Πρόεδρος κ.Ε. Κατσαίτη
{mp3remote} https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inkefalonia/audio/2014/02/28/712_3709+3o.MP3 {/mp3remote}

 

7. Ανανέωση Συμβάσεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με σκοπό τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας»
Το θέμα κρίνεται κατεπείγον, λόγω του ότι έχει παρέλθει κατά πολύ η προθεσμία υποβολή του σχετικού αιτήματος , εξαιτίας των αντίξοων συνθηκών εργασίας και των προτεραιοτήτων που προέκυψαν, μετά τους πρόσφατους σεισμούς.
{mp3remote} https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inkefalonia/audio/2014/02/28/712_3710+7o.MP3 {/mp3remote}

Τα παρακάτω θέματα συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν κατά σειρά

4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του υποέργου « Αποχέτευση Ακαθάρτων Δ.Δ. Πόρου Δήμου Κεφαλλονιάς» αναδόχου ΚΞ ΑΕΤΕΘ Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ της πράξης « Αποχέτευση Πόρου Δήμου Κεφαλλονιάς» .
Το θέμα είναι κατεπέιγον προκειμένου να μην διακοπεί η χρηματοδότηση του έργου
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

6. Αποδοχή της υπ' αριθμ. 27700/30.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΒ-ΒΒ7) Απόφασης του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την τροποποίηση Αποφάσεων ένταξης πράξεων στα Μέτρα 321, 322 και 323 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»
Το θέμα είναι κατεπέιγον προκειμένου να μην διακοπεί η χρηματοδότηση του έργου
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιων

5. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο « Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης Δ.Ε. Ερίσου Δ. Κεφαλλονιάς ( Θέση : Κουρνή / Φλαμπέλου – Φακίστρα)»
Το θέμα είναι κατεπείγον διότι είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των εργασιών .
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
{mp3remote} https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inkefalonia/audio/2014/02/28/712_3711+4o+6o+5o.MP3 {/mp3remote}

Ωρα 10.45 και το συμβούλιο παρουσίαζε αυτή την εικόνα...

τελικά μετά αποσχεδόν μιάμιση ώρα καθυστέρηση το συμβούλιο επιτέλους ξεκίνησε