Δημοτικό Συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα τους σεισμούς το Σάββατο στο χώρο του ΤΕΙ

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 08 Φεβρουαρίου 2014 11:15

Δημοτικό Συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα τους σεισμούς το Σάββατο στο χώρο του ΤΕΙ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, (7η συνεδρίαση) του Δημοτικού Συμβουλίου στο χώρο του ΤΕΙ στις 08 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Σάββατο & ώρα 11.00 προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

1. Σεισμοί – Προγραμματισμός – Συντονισμός .
Το θέμα είναι κατεπείγον λόγω των σεισμών και πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα
διαδικαστικά ζητήματα και να ληφθούν αποφάσεις .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ