Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014 15:31

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε κατεπέιγουσα συνεδρίαση, (5η συνεδρίαση) στο χώρο του ΤΕΙ Αργοστολίου στις 28 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη & ώρα 20.00 προκειμένου να συζητηθoύν τα παρακάτω θέματα : 1. Έγκριση της αρ.21/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ έτους 2014 .

Είναι κατεπείγον διοτι πρέπει να γίνει καταβολή των προνοιακών επιδομάτων
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

2. Τροποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
Είναι κατεπέιγον λόγω των εκτακτων συνθηκών από τους σεισμούς.
ΕΙΣ: Α/Δ. κ. Σ. Σαββαόγλου

3. Ενημέρωση συζήτηση για σεισμούς
Είναι κατεπέιγον λόγω των εκτακτων συνθηκών από τους σεισμούς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ