Συνεδριάζει και την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014 10:08

Συνεδριάζει και την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε συνεδρίαση, (4η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 30 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Πέμπτη & ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθoύν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επανασυζήτηση της αρ. 221/13 απόφασης.ΕΙΣ: ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

2. Εγκριση της αρίθμ. 27/14 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

3. Ορισμός κατάλληλου τόπου ταφής των προσβεβλημένων φοινικοειδών
ΕΙΣ: ΕΠΟΙΖΩ - Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ