Ηλίας Μπεριάτος: Ψήφισμα για την αποτροπή απόρριψης επικίνδυνων χημικών ουσιών (από τη Συρία) στο Ιόνιο και την Μεσόγειο

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014 16:00

Ηλίας Μπεριάτος: Ψήφισμα για την αποτροπή απόρριψης επικίνδυνων χημικών ουσιών (από τη Συρία) στο Ιόνιο και την Μεσόγειο

Το Ιόνιο Αρχιπέλαγος απέστειλε την παρακάτω πρόταση-σχέδιο ψηφίσματος στο Περιφερειακό συμβούλιο Ιονίων Νήσων που θα συνεδριάσει στη Λευκάδα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο   Ψήφισμα Για την αποτροπή απόρριψης επικίνδυνων χημικών ουσιών (από τη Συρία) στο Ιόνιο και την Μεσόγειο

Το ΠΣ Ιονίων Νήσων  έχοντας υπ’ όψιν την γραπτή ερώτηση  των ελλήνων  ευρωβουλευτών καθώς και συναδέλφων τους από άλλες χώρες της Μεσογείου (ύστερα από πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Σπύρου Δανέλλη), σχετικά με την απόρριψη τοξικών χημικών  ουσιών  από τη Συρία  στη Μεσόγειο, και συμφωνώντας με το περιεχόμενο της,   

Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και  αντίθεσή του στην προγραμματιζόμενη  μεταφορά και απόρριψη επικίνδυνων χημικών ουσιών  και στη  συνέχεια βύθιση τους σε διεθνή ύδατα, στο κέντρο του Ιονίου, μεταξύ Κρήτης, Λιβύης , Σικελίας και  Μάλτας, η οποία προβλέπεται να λάβει χώρα στο τέλος του Ιανουαρίου.

Θεωρεί απαράδεκτη την ληφθείσα απόφαση από τον ΟΗΕ και στη συνέχεια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ΕΕ την ίδια στιγμή που προωθείται από την ΕΕ η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την γαλάζια ανάπτυξη, σε μια κλειστή θαλάσσια περιοχή που αποτελεί το πλουσιότερο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα της Ευρώπης

Καλεί και τις άλλες αυτοδιοικήσεις 1ου και 2ου βαθμού που βρέχονται από το Ιόνιο να πράξουν ανάλογα  καθώς και την ελληνική κυβέρνηση να καταβάλλει προσπάθεια ώστε  να εμποδίσει και να αποτρέψει, με κάθε πρόσφορο μέσο, την ενέργεια αυτή.

  

Για την ενημέρωση των πολιτών των Ιονίων Νήσων παρατίθεται πιο κάτω το πλήρες κείμενο της γραπτής ερώτησης των ευρωβουλευτών :

 

"Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την έγκριση , με την πρόσφατη προσχώρηση της Γερμανίας, του σχεδίου για την εξουδετέρωση των χημικών όπλων της Συρίας , το οποίο ξεκίνησε την προκαταρκτική φάση εφαρμογής του, με την πρώτη μεταφορά φορτίου από το συριακό λιμάνι της Λατάκειας στις 7 Ιανουαρίου,

 - Ότι το σχέδιο αυτό προβλέπει τέσσερις φάσεις :

1 ) Τη μεταφορά των τοξικών ουσιών, οι οποίες προέρχονται από 12 περιοχές της Συρίας, στο λιμάνι της Λατάκειας, υπό τον έλεγχο προσωπικού ρωσικής υπηκοότητας και χρησιμοποιώντας αμερικανικό κοντέινερ.

2 ) Την αποθήκευση των ουσιών σε δανικά και νορβηγικά φορτία, με υλικοτεχνική υποστήριξη από τις ΗΠΑ και με τη συνεργασία της Ρωσίας που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια.

3 ) Τη μεταφορά σε ιταλικό λιμένα μέσω δανικών ( ArkFutura ) και νορβηγικών πλοίων.

4 ) Τη μεταφορά των επικίνδυνων χημικών ουσιών σε αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο ( MVCapeRay ), με επακόλουθη απομάκρυνση των χημικών ουσιών μέσω υδρόλυσης και στη συνέχεια βύθιση τους σε διεθνή ύδατα, στο κέντρο του Ιονίου, μεταξύ Κρήτης, Λιβύης , Σικελίας και  Μάλτας, η οποία προβλέπεται να λάβει χώρα στο τέλος του Ιανουαρίου.

Ρωτά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου :

- Ποια κριτήρια και ποιες αξιολογήσεις έχουν χρησιμοποιηθεί για να επιλεγεί η συγκεκριμένη τοποθεσία για την εξουδετέρωση;

- Ποιες άλλες τοποθεσίες, πέραν της Μεσογείου Θάλασσας , έχουν θεωρηθεί ως πιθανές υποψήφιες για την πιο πάνω εξουδετέρωση;

- Αν δεν θεωρεί  πιθανές τις καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρο το οικοσύστημα των θαλασσών και των χωρικών υδάτων, δεδομένου ότι η Μεσόγειος Θάλασσα, παρά το γεγονός βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, είναι μια κλειστή θάλασσα;

- Εάν μπορεί να αλλάξει την τοποθεσία που επελέγη για την εξουδετέρωση , προκειμένου να διατηρηθεί όχι μόνο το ίδιο το οικοσύστημα αλλά κα η υγεία όλων των Ευρωπαίων πολιτών της περιοχής της Μεσογείου και πέραν αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές συνέπειες αυτής της απόφασης;"

 

Ονόματα συνυπογραφόντων

 

ΔANΕΛΛHΣ Σπύρος

DE MITA Luigi Ciriaco

ANTINORO Antonello

GARDINI Elisabetta

ΡAΠTH Συλβάνα

GARGANI Guiseppe

ΣTAΥΡAKAKHΣ Γιώργος

TREMATERRA Gino

ΠAΛΙAΔΕΛH Xρυσούλα

LA VIA Giovanni

ΔΡOΥTΣAΣ Δημήτριος

FIDANZA Carlo

KOΠΠA Mαριλένα

MATERA Barbara

ΠOΔHMATA ΄Aννυ

MASTELLA Clemente

XΡΥΣOΓΕΛOΣ Nίκος

PALLONE Alfredo

ΣOΦOKΛΕOΥΣ Σοφοκλής

PARTICIELLO Aldo

CUSCHIERI Joseph

RIVELLINI Crescenzio

UGGIAS Giommaria

ROSSI Oreste

ANTONIOZZI Alfredo

SILVESTRIS Sergio Paolo Francesco

BONSIGNORE Vito

SCURRIA Marco

BALDASSARRE Raffaele

SARTOTI Amalia

BARTOLOZZI Paolo

SALATTO Potito

BERTOT Fabrizio

TATARELLA Salvatore

CANCIAN Antonio

ZANICCHI Iva

COMI Lara