Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια» (1/1/2014 - 8/1/2014)

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 09 Ιανουαρίου 2014 10:26

Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια» (1/1/2014 - 8/1/2014)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠO 01/01/2014 ΕΩΣ 08/01/2014
       
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟ
 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 157.572,00 €
  ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ & ΣΑΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000,00 €
  ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΑΙΩΝ (ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΜΑΛΩΝ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.000,00 €
  ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 13.000,00 €
 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 38.670,00 €
 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.100,00 €
 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΕΠ (ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΜΑΛΩΝ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000,00 €
ΑΔ 2208/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5.000,00 €
ΑΔ 2211/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 5.000,00 €
ΑΔ 2342/2013 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΙΧΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 7.011,00 €
ΑΔ 2343/2013 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΟΜΑΛΩΝ ΡΑΖΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 6.642,00 €
ΑΔ 2355/2013 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΚ ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ ΤΖΙΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 3.396,03 €
ΑΔ 2356/2013 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΚ ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ ΤΖΙΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.793,32 €
ΑΔ 2357/2013 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΚ ΘΗΝΑΙΑΣ ΤΖΙΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.188,18 €
ΑΔ 2358/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΕΛΛΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 146,53 €
ΑΔ 2359/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΝΥΚΤΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 6.000,00 €
ΑΔ 2360/2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6.438,56 €
ΑΔ 2361/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 4.981,50 €