Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013 23:52

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση ( 48η  συνεδρίαση)  στο Δημοτικό  κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις  29 Noεμβρίου  ημέρα  Παρασκευή    και  ώρα  17.30   προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1.       Αναμόρφωση  προυπολογισμού ΚΕΔΗΚΕ   έτους 2013.

ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕΔΗΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

 1. Αποδοχή της Πρόσκλησης για την 10η Δεκεμβρίου 2013,  του Κυβερνήτη του Rhein Neckar Kreises προς τον Α/Δήμαρχο Πολιτισμού – Τουρισμού κ.Ε.Κεκάτο, για την συμμετοχή του στο Συμβούλιο Επίσημης Συνεργασίας της περιοχής R.N.K. με τον Δήμο Κεφαλονιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ  κ. Ε. Κεκάτος

 1. Ανάκληση Δωρεάς δυνάμει του με 6540/1960 Δωρητηρίου Συμβολαίου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

ΕΙΣ:  Νομική Υπηρεσία Δήμου

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγραμματος Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2013.

ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2013

ΕΙΣ:   Οικονομική Επιτροπή Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου - Οικονομική Υπηρεσία

 1. Τροποποίηση – Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  ΟΚΑΠ για το οικονομικό έτος 2013.

ΕΙΣ: Πρόεδρος ΟΚΑΠ κ. Δ. Κοκκόσης

 1. Ψηφιση Ο.Ε.Υ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλλονιάς

ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Ε. Κατσαίτη

 1. Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για μελέτη « Σχέδιο οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτή πόλης Δ. Λειβαθούς ( ΣΧΟΟΑΠ).

ΕΙΣ: Τεχνική Υπηρεσία Δ.Κεφαλλονιας.

 1. Γνωμοδότηση  Δ.Σ για το έργο: « Εγκριση για την εκτέλεση έργων στη ζώνη αιγιαλου – παραλίας και χρήση θαλάσιας έκτασης που εξυπηρετούν τον ιχθυογεννητικό Σταθμό θαλασσινών ψαριών στη θέση « Σαμόλι Κουβαλάτων» Δήμου Κεφαλλονιάς.
 1. Λήψη απόφασης για τη συνέχιση η μη της μελέτης : «Δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου Κλιματσιά Δ.Δ. Σπαρτιών

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Ποινική δίωξη Συνδικαλιστών Στελεχών του ΠΑΜΕ

ΕΙΣ: Λαική Σεισπείρωση

 1. Διόρθωση - συμπλήρωση της με αρ. 246/2013 απόφασης του ΔΣ Κεφαλλονιάς

ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

 1. Λήψη απόφασης σε αίτηση της ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΞΕΤΕ  σχετικά με κυκλοφορία ανοικτού τουριστικού λεωφορείου αστικής περιήγησης πόλεων-  στο Αργοστόλι. ( αρ. 122/13 αποφ. ΕΠΟΙΖΩ)

ΕΙΣ: Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

13. Αποδοχή διάθεσης πίστωσης

 • της πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B΄ ΦΑΣΗ)»   
 • της πράξης  «TΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΣΑΑ»                                                                    

 ΕΙΣ:  Δ/νση Προγραμματισμού   

 1. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Έργο Αποκατάστασης χώρων ΧΑΔΑ τέως Κοινότητας Ομαλών Δήμου Κεφαλλονιάς»

ΕΙΣ: Δ/νση ΤΥΔΑ

 1. Εγκριση του 2ου ΑΠΕ  του έργου : « Αποχέτευση Σκάλας»

ΕΙΣ: Δ/νση ΤΥΔΑ

 1. Εγκριση του 1ου ΑΠΕ του υποέργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων Δ.Δ. Πόρου Δήμου Κεφαλλονιας»

ΕΙΣ: Δ/νση  ΤΥΔΑ     

 1.  Συνδρομή σε διαδικτυακή βάση Τεχνικής Νομοθεσίας – Νομολογίας

ΕΙΣ: Δ/νση ΤΥΔΑ

      

 1. Αποδοχή επιχορήγησης  για λειτουργικές  δαπάνες σχολείων ( γ΄ και δ΄ δοση 2013 ) και υλοποίηση θεσμού  σχολικού  τροχονόμου - κατανομή   στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης

ΕΙΣ:Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

 1. Εγκριση δαπάνων

ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

 1. Μετακινήσεις Δημάρχου

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Ν. Ανουσάκης

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

                                            

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ