Το Δημοτικό Συμβούλιο σε μαγνητοσκόπηση (14.11.2013)

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015 23:04

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε μαγνητοσκόπηση (14.11.2013)

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου σε μαγνητοσπόπηση . Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 1. Παραλαβή μελετών εφαρμογής του έργου:• «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων - οδού Π. Βαλλιάνου»• «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων - οδού Ριζοσπαστών»• «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων - κεντρικής πλατείας Βαλλιάνου»ΕΙΣ: ΤΥΔΑ 2. Παραλαβή μελέτης εφαρμογής του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων-οδού 21η Μαΐου».ΕΙΣ: ΤΥΔΑ 3. Παραλαβή μελέτης έργου: «Αξιοποίηση λιμενικής ζώνης Κυανής Ακτής»ΕΙΣ: ΤΥΔΑ 4. Αναμόρφωση προυπολογισμού ΚΕΔΗΚΕ έτους 2013:Πρόεδρος ΚΕΔΗΚΕ5. Διαγραφή βεβαιωμένων απαιτήσεων και επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων.ΕΙΣ : Οικονομική Υπηρεσία 6. Λήψη απόφασης σε αίτηση της ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΞΕΤΕ σχετικά με κυκλοφορία ανοικτού τουριστικού λεωφορείου αστικής περιήγησης πόλεων- στο Αργοστόλι. ( αρ. 122/13 αποφ. ΕΠΟΙΖΩ)ΕΙΣ: Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 7. Aποδοχή ερευνητικού προγράμματος πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «Διερεύνηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οικισμού Σάμης Κεφαλληνίας»ΕΙΣ: ΕΠΟΙΖΩ 8. Aποδοχή ερευνητικού προγράμματος πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Κυκλοφοριακή διερεύνηση και σήμανση περιοχής πολης Ληξουρίου.ΕΙΣ: ΕΠΟΙΖΩ 9. Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για μελέτη « Σχέδιο οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτή πόλης Δ. Λειβαθούς ( ΣΧΟΟΑΠ).ΕΙΣ: Τεχνική Υπηρεσία Δ.Κεφαλλονιας. 10. Ανανέωση μίσθωσης ακινήτων κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα .ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος 11. Μίσθωση ακινήτων κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα.ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος 12. Λήψη απόφασης για σύμβαση σχετικά με υλοποίηση διαχείρισης βιοαποβλήτωνΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Α. Γαλάτης 13. Λήψη απόφασης για τη συνέχιση η μη της μελέτης : «Δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου Κλιματσιά Δ.Δ. ΣπαρτιώνΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Watch live streaming video from inkefalonia at livestream.com Watch live streaming video from inkefalonia at livestream.com Watch live streaming video from inkefalonia at livestream.com