Δημοτική Αρχή: Σε κανένα ΚΕΠ δεν έγινε μαζική θεώρηση υπογραφών

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013 14:56

Δημοτική Αρχή: Σε κανένα ΚΕΠ δεν έγινε μαζική θεώρηση υπογραφών

Προς ορθή πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με πληροφορίες στα μέσα επικοινωνίας περί δήθεν ¨μαζικής θεώρησης υπογραφών σε Κ.Ε.Π. του

δήμου μας, χωρίς την παρουσία των ενδιαφερομένων...¨ διευκρινίζουμε τα εξής:

Σε κανένα Κ.Ε.Π. του δήμου μας και κανένας υπάλληλος Κ.Ε.Π. δεν προέβη στην αναφερόμενη παράνομη ενέργεια.

Τα ανωτέρω διευκρινίζονται από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Κ.Ε.Π. ο οποίος άμεσα προέβη σε σχετική διοικητική έρευνα.

Αργοστόλι, 13/11/2013

Γραφείο Τύπου