HELPE ENERGEIES GIF BANNER 728x90

 

Αιχμές Δ. Κοκκόση εναντίον της Δημοτικής Αρχής για την επισκευή του ΚΑΠΗ

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου 2013 15:20

Αιχμές Δ. Κοκκόση εναντίον της Δημοτικής Αρχής για την επισκευή του ΚΑΠΗ

Σε διευκρινήσεις με αιχμές για τη Δημοτική Αρχή με αφορμή την ανακαίνιση του ΚΑΠΗ προχώρησε ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΚΑΠ Διονύσης Κόκκοσης, μετά τη δημοσίευση στον Τύπο ανακοίνωσης για την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης. Δείτε εδώ την επίμαχη ανακοίνωση όπου, όπως φαίνεται, ενόχλησε τον κ. Κοκκόση καθώς δεν ενημερώθηκε.

Για την ανακαίνηση του ΚΑΠΗ

         Σε απάντηση δημοσιευμάτων στον Ηλεκτρονικό αλλά και στο έντυπο Τύπο σχετικά με την ανακαίνιση του ΚΑΠΗ Αργοστολίου θα πρέπει να διευκρινιστούν τα παρακάτω :

   Το ΚΑΠΗ Αργοστολίου όπως και άλλα πρώην ΝΠΔΔ είναι πλέον διοικητικές μονάδες που ανήκουν στον «Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας» Δήμου Κεφαλλονιάς από τον Ιούνιο του 2011.

   Ο Οργανισμός διοικείται από Δ/Σ που έχει οριστεί από τη σύστασή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλλονιάς και Πρόεδρος αυτού είναι ο κ. Διονύσιος Κοκκόσης.

Όλες οι ενέργειες της διοίκησης του Ν.Π. κινούνται μετά από αποφάσεις ή εντολές του Προέδρου του (είτε έγγραφες, είτε προφορικές).

   Για το συγκεκριμένο λοιπόν θέμα των εργασιών συντήρησης του ΚΑΠΗ Αργοστολίου θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει από τον ίδιο τον Πρόεδρο του Δ.Σ. προ διετίας, δεδομένου ότι κατά την παραλαβή όλων των κτιριακών – διοικητικών μονάδων  που συγχωνεύθηκαν στο φορέα απέκτησε ιδία γνώση για τα προβλήματα που υπήρχαν.

   Σε όλο αυτό το διάστημα και μέχρι σήμερα υπάρχει τόσο γραπτή, αλλά κυρίως προφορική επικοινωνία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, με εργολάβους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα προκειμένου να δοθεί λύση.

Όλη η σχετική αλληλογραφία είναι βεβαίως στη διάθεση οποιουδήποτε.

   Όταν λοιπόν φτάσαμε στην επίτευξη του στόχου της επισκευής της στέγης, κάθε άσχετος και χωρίς να έχει ασχοληθεί καθόλου με το αντικείμενο έτρεξε να επωφεληθεί πολιτικά για πράγματα τα οποία ήμασταν υποχρεωμένοι να τα είχαμε ήδη φτιάξει.

   Ο ΟΚΑΠ θα είχε ήδη εκτελέσει όχι μόνο αυτό αλλά και άλλα αναγκαία έργα επισκευής, όμως η ίδια η νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση μεγάλων δαπανών για ακίνητα που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του (και το κτίριο του ΚΑΠΗ Αργοστολίου ανήκει σε αυτή την κατηγορία ακινήτων).

 Για τη λειτουργία του ΟΚΑΠ

        Ο Ο.Κ.Α.Π είναι το Ν.Π, που συστάθηκε από το Δήμο Κεφαλλονιάς με σκοπό την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών του Δήμου μέσα από οργανωμένα πλαίσια και τυποποιημένα συστήματα δράσης.
Όλα αυτά τα προγράμματα και οι δράσεις, που εκτελούνται από τον Οργανισμό μας (και είναι πάντοτε υπό την αιγίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς), γίνεται προσπάθεια να μην είναι εφήμερα και για δημιουργία εντυπώσεων αλλά να έχουν διάρκεια ( έστω θεσμοθετημένων) και πιστοποιημένο έλεγχο των ωφελουμένων, από αυτά πολιτών για προφανέστατους λόγους.


Αλλωστε, σε επίπεδο Δήμου μόνο ο Οργανισμός μας και η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κεφαλλονιάς, έχουν την δυνατότητα για να οργανώσουν προγράμματα κοινωνικής δράσης λόγω του εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτουν ( Κοιν. Επιστήμονες κ.α κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας).
Κανένας, βέβαια δεν μπορεί να απαγορεύσει την κοινωνική δράση και προσφορά σε άτομα ή ομάδες, όμως η «ετικέτα » ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ στις πάσεις φύσεως δράσεις θα πρέπει να χρησιμοποιείται πολύ προσεκτικά, οποιαδήποτε εφήμερη ή χωρίς οργάνωση προσπάθεια τέτοιων κοινωνικών προσφορών είναι καταδικασμένη να αποτύχει και πιθανό ως σκοπό έχει την ατομική προβολή και τη δημιουργία εντυπώσεων.


Ο Οργανισμός μας, του οποίου το έργο βέβαια ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ( σύνηθες φαινόμενο) θα συνεχίσει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων της μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, της διακριτικότητας και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, σαν θεσμοθετημένο όργανο και χωρίς καμία διάθεση για προσωπική προβολή ατόμων της Διοίκησης του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Διονύσιος Κοκκόσης