Συνεδριάζει σήμερα με 25 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013 10:16

Συνεδριάζει σήμερα με 25 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε  συνεδρίαση ( 42η  συνεδρίαση)  στο Δημοτικό  κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου)   στις 22   Οκτωβρίου  ημέρα    Τρίτη     και  ώρα 18.00   προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.Ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ Γερμανικής Αντιπροσωπείας Δήμου RHEIN-NECKAR-KREIS και Δήμου Κεφαλλονιάς : Πραγματικές αιτίες και στόχοι .

ΕΙΣ:  Λαική Συσπείρωση

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΕΔΗΚΕ

ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕΔΗΚΕ

3. Ανάληψη του κόστους ηλεκτροδότησης από το Δήμο Κεφαλλονιάς των παραχωρούμενων κτηρίων - εγκαταστάσεων  στην ΚΕΔΗΚΕ .

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

4. Ανανέωση μίσθωσης ακινήτων κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα .

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

5. Μίσθωση ακινήτων κληροδοτήματος  Θεαγένους Τρομπέτα.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

6. Χορήγηση γαμήλιου δώρου έτους 2012 από το Κληροδότημα  Θεαγένους Τρομπέτα .

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

 

 

  7. Χορήγηση γαμήλιου δώρου 2013 από το Κληροδότημα Θεαγένους Τρομπέτα.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

8. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Σύμβουλο της Τοπικής Κοινότητας Αργοστολίου  κ. Σουπιωνά Νικόλαο  σχετικά με λειτουργία της Δημοτικής Κοινότητας.

ΕΙΣ : κ. Ν. Σουπιωνάς

9. Αίτηση υπαγωγής σε πρώτυπες δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) του έργου : Αιολοκό πάρκο στην θέση «Μωρού – Κηπούρια» Παλικής Π.Ε. Κεφαλληνίας Περιφέρειας Ιονιών Νησιών»

ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

10. Yποστήριξη του Κοινωνικoύ Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης των Μελών Κοι.Σ.Π.Ε  ΡΟΤΑ - Έγκριση προγραμματικού σχεδίου /Απολογιστικών στοιχείων /Μελέτης βιωσιμότητας

ΕΙΣ: Πρόεδρος ΟΚΑΠ

11. Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων εντός οικισμού Μακρυώτικων, Δήμου Κεφαλλονιάς

ΕΙΣ: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

12. Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για μελέτη « Σχέδιο οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτή πόλης Δ. Λειβαθούς ( ΣΧΟΟΑΠ).

ΕΙΣ: Τεχνική Υπηρεσία Δ.Κεφαλλονιας.

13. Λήψη απόφασης για τη συνέχιση η μη της μελέτης : «Δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου Κλιματσιά Δ.Δ. Σπαρτιών

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

14. Έγκριση «πιάτσας»  ΤΑΧΙ  Φισκάρδου

ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

15. Κατασκευή ράμπας για εξυπηρετηση ΑΜΕΑ ( αρ. 118/13 ΕΠΟΙΖΩ)

ΕΙΣ: Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

16. Λήψη απόφασης για καθορισμό χώρων /αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014 .

ΕΙΣ:  Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

17. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων  κ. Ν. Σκλαβούνου ( αρίθμ. 106/13 , 107/13, και 121/13  αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

ΕΙΣ: Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

18. Λήψη απόφασης σε αίτηση της ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΞΕΤΕ  σχετικά με κυκλοφορία ανοικτού τουριστικού λεωφορείου αστικής περιήγησης πόλεων-  στο Αργοστόλι. ( αρ. 122/13 αποφ. ΕΠΟΙΖΩ)

ΕΙΣ: Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

19. Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Αργοστολίου ( ΦΕΚ 934Δ/7-10-86) για την πρόβλεψη χωροθέτησης πεζόδρομου. (αρ. 105/13 ΕΠΟΙΖΩ) .

ΕΙΣ: Ε.ΠΟΙ.ΖΩ

20. Έγκριση μεταβίβασης κάθετης ιδιοκτησίας οικοπέδου στο Ο.Τ. 3 της ΒΙΠΕ Αργοστολίου με σκοπό τη συνέχιση  λειτουργίας της ήδη υπάρχουσας επιχ/σης .

ΕΙΣ : Οικονομική Υπηρεσία

21. Εγκριση δαπανών

ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

22. Αποδοχή ποσών δωρεάς  Κλεάνθη Μπαρζούκα.

ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

23. Διαγραφή βεβαιωμένων απαιτήσεων και επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων.

ΕΙΣ : Οικονομική Υπηρεσία

24. Σχετικά με ενστάσεις που κατατέθηκαν κατά της αιθμ. 109940/1213/1/2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

ΕΙΣ:Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

25. Λήψη  απόφασης  για  σύμβαση  σχετικά  με υλοποίηση  διαχείρισης  βιοαποβλήτων

ΕΙΣ:  Πρόεδρος κ. Α. Γαλάτης