Ο Δήμος ευχαριστεί τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς για τη συνεισφορά στη συλλογή σχολικών ειδών

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013 15:17

Ο Δήμος ευχαριστεί τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς για τη συνεισφορά στη συλλογή σχολικών ειδών

Το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Κεφαλλονιάς, επιθυμεί να ευχαριστήσει τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε, την Γενική τους Δ/νση και τους εργαζόμενους, οι οποίοι στα πλαίσια της κοινωνικής τους προσφοράς και αλληλεγγύης πρόσφεραν σημαντική ποσότητα σχολικών ειδών, με σκοπό να διατεθούν σε μαθητές οικογενειών του Δήμου μας, οι οποίοι χρήζουν στήριξης.

O AΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ε.ΚΕΚΚΑΤΟΣ