Ανακοίνωση εγγραφών στο ΚΗΦΗ Δ.Ε Πυλάρου του Δήμου Κεφαλλονιάς

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013 14:26

Ανακοίνωση εγγραφών στο ΚΗΦΗ Δ.Ε  Πυλάρου του Δήμου Κεφαλλονιάς

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας (Ο.Κ.Α.Π), Δήμου Κεφαλλονιάς σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε ), η οποία ενεργώντας ως Δικαιούχος των Πράξεων: « Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας» οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) , στο πλαίσιο του Εθνικού  

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, καλεί τους ηλικιωμένους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας, που δεν αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό, αντιμετωπίζουν καταστάσεις απομόνωσης, δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής ώστε να επωφεληθούν από το πρόγραμμα του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ στα Αντυπάτα Πυλάρου.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση ( αριθμ.πρωτ. 1241/06.06.2013) της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε , οι ηλικιωμένοι θα είναι οι άμεσα ωφελούμενοι, οι οποίοι θα λαμβάνουν τις υπηρεσίες του κέντρου και οι έμμεσα ωφελούμενοι, τα άτομα τα οποία έχουν επιφορτιστεί με την φροντίδα των ηλικιωμένων και τα οποία αναμένεται να ανακουφιστούν από το βάρος της φροντίδας αυτής, με την παραμονή των άμεσα ωφελουμένων στο κέντρο, και να διευκολυνθεί έτσι η πρόσβαση τους στη αγορά εργασίας.

Στα πλαίσια αυτά η Μονάδα φιλοξενεί δωρεάν τους ωφελούμενους της , είναι στελεχωμένη με το απαραίτητο προσωπικό, παρέχει στους ωφελούμενους τους πρωϊνό και μεσημεριανό φαγητό.

Για όσους αδυνατούν να μετακινηθούν προβλέπεται η κατ' οίκον επίσκεψη και η συμπλήρωση της αίτησης από εργαζόμενο της δομής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10/9/2013 εως και 16/9/2013 στο χώρο της Δομής (Αντυπάτα Πυλάρου τηλ: 26740-61633) στα κεντρικά γραφεία του Ο.Κ.Α.Π ( Λ. Βεργωτή 131, τηλ: 26710-22425).

Ο Πρόεδρος

Διονύσιος ΚοκκόσηςΦόρτωση…

Φόρτωση…