Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2013 09:55

Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Στις 03 Σεπτεμβρίου στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Κεφαλλονιάς μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι εξής πράξεις:

  • Η 551/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για τη Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων στον  ΤΖΑΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟ  συνολικής αξίας 5.000,00

Στις 03 Σεπτεμβρίου στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της ΕΔΑΚΙ – ΟΤΑ  ΑΕ μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι εξής πράξεις:

  • Η 49/2013 απόφαση δ/ντος συμβούλου περί προμήθειας ανταλλακτικών και εργασία για το ΚΗΙ 8943 όχημα στον  ΣΥΝΟΔΙΝΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ συνολικής αξίας 1.697,40 €
  • Η 50/2013 απόφαση δ/ντος συμβούλου περί προμήθειας ανταλλακτικών και εργασία για το ΚΗΙ 8914 όχημα στον  ΣΥΝΟΔΙΝΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ συνολικής αξίας 1.386,41 €
  • Η 51/2013 απόφαση δ/ντος συμβούλου περί προμήθειας ανταλλακτικών και εργασία για το ΚΗΙ 8936 όχημα στον  ΣΥΝΟΔΙΝΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ συνολικής αξίας 1.400,97 €
  • Η 52/2013 απόφαση δ/ντος συμβούλου περί προμήθειας ανταλλακτικών και εργασία για το ΕΚΒ 5999 όχημα στον  ΣΥΝΟΔΙΝΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ συνολικής αξίας 1.190,64 €