Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 03 Σεπτεμβρίου 2013 09:59

Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Στις 02 Σεπτεμβρίου στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Κεφαλλονιάς μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι εξής πράξεις:

 • Η 747/2013 απόφαση Δημάρχου περί διενέργειας ένορκης διοικητικής εξέτασης για τη συλλογή στοιχείων με σκοπό τη διαπίστωση ή μη τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων από προσωπικό του Δήμου σχετικά με υπηρεσιακό έγγραφο από φάκελο δημοσίου έργου, το οποίο βρέθηκε αναρτημένο σε ιδιωτική ιστοσελίδα δημοσίων σχέσεων & διαφήμισης.
 • Η 729/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών γόμωσης πυροσβεστήρων παραλιών Μύρτου & Πλατύ Γιαλού στον   ΦΑΤΟΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   συνολικής αξίας 327,18 €
 • Η 705/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΔΕ Ερίσου στον   ΜΗΤΡΟ ΒΑΣΙΛΗ  συνολικής αξίας 1.414,50 €
 • Η 730/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών αποκομιδής βαρέων υλικών – στερεών αποβλήτων ΤΚ Σπαρτιών στον   ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ   συνολικής αξίας 861,00 €
 • Η 731/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας μοκέτας για σπήλαιο Δρογκαράτης στην  ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ  συνολικής αξίας 1.380,00 €
 • Η 732/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης παραλιών Δ.Ε. Αργοστολίου  στην  ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.   συνολικής αξίας 800,00 €
 • Η 733/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης – ανακαίνισης σπηλαίων Δρογκαράτης – Μελισάνης στον ΚΟΡΣΑΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ   συνολικής αξίας 4.870,80 €
 • Η 734/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης παραλιών Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων στην ΣΠΑΘΗ ΧΡΗΣΤΟ & ΥΙΟΙ ΟΕ   συνολικής αξίας 3.234,90 €
 • Η 734/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης παραλιών Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων στην ΣΠΑΘΗ ΧΡΗΣΤΟ & ΥΙΟΙ ΟΕ   συνολικής αξίας 1.734,30 €
 • Η 736/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης παραλιών Δ.Ε. Ερίσου  στον  ΠΟΛΥΚΑΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟ   συνολικής αξίας 4.697,00 €
 • Η 708/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας συστήματος ασύρματης επικοινωνίας Πολιτικής Προστασίας στην ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ Α – ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ε Ο.Ε.     συνολικής αξίας 6.949,50 €
 • Η 692/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση συντήρησης – επισκευής μεταφορικών μέσων στον  ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟ   συνολικής αξίας 75,00 €
 • Η 693/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων στον  ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟ   συνολικής αξίας 1.500,00 €
 • Η 742/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων στην  ΕΛΒΟ ΑΒΕ  συνολικής αξίας 1.821,78 €
 • Η 726/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση συντήρησης – επισκευής λοιπών μηχανημάτων στην Ν ΑΠΕΡΓΗ – Δ ΠΑΠΑΔΑΤΟ Ο.Ε.    συνολικής αξίας 40,00 €
 • Η 727/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση συντήρησης – επισκευής λοιπών μηχανημάτων στην ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ Α – ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ε Ο.Ε.     συνολικής αξίας 98,40 €
 • Η 723/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Ερίσου στον ΧΡΥΣΑΦΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟ συνολικής αξίας 3.013,50 €
 • Η 724/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Σάμης στον ΤΖΑΝΕΤΑΤΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ συνολικής αξίας 18.560,70 €
 • Η 725/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Λειβαθούς στον ΤΟΥΜΑΖΑΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ συνολικής αξίας 3.444,00 €
 • Η 738/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Λειβαθούς στον ΚΟΚΚΟΣΗ ΠΑΝΑΓΗ συνολικής αξίας 2.214,00 €
 • Η 739/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Λειβαθούς στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ συνολικής αξίας 4.520,25 €
 • Η 740/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Λειβαθούς στον ΨΥΧΟΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ συνολικής αξίας 4.132,80 €
 • Η 741/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Λειβαθούς στον ΑΓΓΕΛΑΤΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ συνολικής αξίας 2.367,75 €
 • Η 713/2013 απόφαση Δημάρχου περί τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων (ορθή επανάληψη)
 • Η 748/2013 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αναπληρωτών  προϊσταμένων Διευθύνσεων
 • Η από 02-09-2013 απόφαση Δημάρχου περί Χορήγησης Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ)-Βρεφονηπιακός σταθμός με την επωνυμία «Αργώ».