Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013 09:53

Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Στις 28 Αυγούστου στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Κεφαλλονιάς μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι εξής πράξεις:

  • Η 688/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Αργοστολίου στον  ΓΑΣΠΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  συνολικής αξίας 4.981,50 €
  • Η 716/2013 απόφαση Δημάρχου περί μίσθωσης ιδιωτικού υδροφόρου οχήματος για κατάσβεση πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Λειβαθούς  στον  ΤΖΙΒΡΑ ΠΑΝΑΓΗ  συνολικής αξίας 344,40 €
  • Η 721/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Πυλάρου στην  ΧΙΟΝΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ συνολικής αξίας 4.624,80 €
  • Η 722/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Πυλάρου στον  ΓΑΣΠΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ συνολικής αξίας 14.741,55 €
  • Η 718/2013 απόφαση Δημάρχου περί διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Κεφαλλονιάς για το έτος 2013 στην ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΕ  συνολικής αξίας 922,50 €