Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013 08:15

Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Κεφαλλονιάς μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι εξής πράξεις: • Η 1135/2011 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτιστικών σωμάτων στην ΣΙΜΑΤΟΣ GROUP ELECTRIC AEBE συνολικής αξίας 9.472,06 € • Η 503/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών διαχείρισης παραλιακής ζώνης Ληξουρίου στους ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟ (2.000,00 €), ΒΑΛΣΑΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ (3.000,00 €) & ΓΑΒΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (3.000,00 €)

• Η 575/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση υπηρεσιών περιήγησης σπηλαίου Δρογκαράτης στους ΦΙΛΙΠΠΑΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ & ΔΕΥΤΕΡΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ συνολικής αξίας 3.000,00 € έκαστος

• Η 576/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών περιήγησης Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης στους ΜΑΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΚΟΚΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΟ, ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ, ΣΤΕΦΑΝΑΤΟ ΣΤΑΥΡΟ, ΖΕΛΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΑΝΝΙΝΟΥ-ΧΩΡΑΦΑ ΑΝΤΖΟΥΛΙΝΑ, ΒΑΓΓΕΛΑΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΚΑΠΠΑΤΟ ΣΤΑΥΡΟ, ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΟ, ΣΕΡΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΤΕΦΑΝΑΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΑΛΟΓΗΡΑ ΦΑΝΗ συνολικής αξίας 3.000,00 € έκαστος

• Η 607/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών φύλαξης παραλίας Μύρτου στο ΓΟΝΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ συνολικής αξίας 2.125,00 €

• Η 658/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών γραφείου στην ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ συνολικής αξίας 3.257,25 €

• Η 659/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπού υλικού στην ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ συνολικής αξίας 4.800,00 €

• Η 661/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών γραφείου στη ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ Α – ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ε Ο.Ε. συνολικής αξίας 366,00 €

• Η 664/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ερίσου στον ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ συνολικής αξίας 2.460,00 €

• Η 665/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παλλικής στη Χ ΠΑΠΑΔΑΤΟ – Γ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟ Ο.Ε. συνολικής αξίας 2.974,31 €

• Η 666/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το μηχάνημα έργου Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων στον ΤΖΑΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟ συνολικής αξίας 274,00 €

• Η 667/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων στο ΓΑΣΠΑΡΑΤΟ ΟΔΥΣΣΕΑ συνολικής αξίας 357,80 €

• Η 668/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων στη Γ ΜΑΡΚΕΤΟ & ΣΙΑ Ο.Ε. συνολικής αξίας 621,90 €

• Η 672/2013 απόφαση Δημάρχου περί μίσθωσης ιδιωτικού υδροφόρου οχήματος για κατάσβεση πυρκαγιάς στη Τ.Κ. Φαβατάτων στον ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ συνολικής αξίας 1.463,70 €

• Η 673/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Φαρακλάτων στον KONESHA HASAN συνολικής αξίας 2.312,40 €

• Η 690/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων στον ΑΝΤΩΝΑΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ συνολικής αξίας 2.455,71 €

• Η 691/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων στον ΑΝΤΩΝΑΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ συνολικής αξίας 815,49 €

• Η 696/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων στον ΑΝΤΩΝΑΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ συνολικής αξίας 1.011,67 €

• Η 709/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού στον ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ συνολικής αξίας 2.484,35 €

• Το από 12-08-2013 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης περί επιλογής προϊσταμένων διευθύνσεων οργανικών μονάδων Δήμου Κεφαλλονιάς

• Η 191/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση της 52/2013 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας

• Η 194/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση της 66/2013 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας