Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013 09:58

Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Κεφαλλονιάς μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι εξής πράξεις: • Η 652/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας εκμίσθωση γερανοφόρου οχήματος ανάθεση προμήθειας ειδών γραφείου στο ΒΑΝΔΩΡΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ συνολικής αξίας 5.000,00 € • Η 654/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας λικών άμεσης ανάλωσης Δ.Ε. Αργοστολίου στο ΜΑΡΚΑΤΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ συνολικής αξίας 3.841,36 € • Η 656/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων στο ΜΟΣΧΟΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟ συνολικής αξίας 2.693,30 €

Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι εξής πράξεις:
• Η από 12-08-2013 περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες εργασιών συλλογής-συγκέντρωσης Α.Σ.Α., ανακυκλώσιμων υλικών και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων» συνολικής αξίας 39.601,98 €.

• Η από 12-08-2013 περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες εργασιών συλλογής-συγκέντρωσης Α.Σ.Α., ανακυκλώσιμων υλικών και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Λειβαθούς» συνολικής αξίας 39.601,98 €.

• Η 227/2013 απόφαση Προέδρου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων στην ΜΠΑΛΤΖΗΣ Χ – ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ Ο.Ε. συνολικής αξίας 1.598,87 €.