Με 22 θέματα συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013 00:15

Με 22 θέματα συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση ( 39η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 26 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 1. Συμπληρωματική Υδραυλική μελέτη των ροών 4,5,6 & 7 στην περιοχή Β' κατοικίας «Λάσση» Δ.Ε. Αργοστολίου Δ. Κεφαλλονιάς».ΕΙΣ: Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

2. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης ισογείου χώρου του διόροφου δημοσίου κτίσματος ΑΒΚ 18 εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ληξουρίου έκτασης 225 τ.μ. για την δημιουργία ενυδρείου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΑPREH
EIΣ: Ομάδα Διοίκησης & Υλοποίησης του έργου: Αικ. Ποδάρα, Σ. Γαρμπή, Ευθ. Τσαγρής Νομική Υπηρεσία: Νίκη Χριστοφοράτου

3. Απευθείας μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κεφαλλονιας.
ΕΙΣ: Ομάδα Διοίκησης & Υλοποίησης του έργου: Αικ. Ποδάρα, Σ. Γαρμπή, Ευθ. Τσαγρής Νομική Υπηρεσία: Νίκη Χριστοφοράτου

4. Αποδοχή απόφασης ένταξης και υλοποίησης της πράξης: Τεχνική υποστηριξη Δήμου Κεφαλλονιας στο πλαίσιο του Προγράμματος ΟΣΑΑ.
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

5. Παραλαβή μελέτης έργου : Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λειβαθούς
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

6. Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης των έργων :
Α. Αγροτική οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε Ελειου – Πρόννων
Β. Αγροτική οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε Λειβαθούς.
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

7. Αποδοχή της Απόφασης έγκρισης υπογραφής σύμβασης Αναδόχου-Δήμου για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

8. Παραλαβή Οριστικής μελέτης έργου: « Σύνταξη μελέτης κατασκευής νέας πεζογέφυρας Δ.Ε. Σάμης»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

9. Αποδοχή διάθεσης πίστωσης έργου Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 022):
i. «Αποκατάσταση όψεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου (Έργο του Θουκιδίδη Βαλέντη)»
ii. «Ανάπλαση – Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων - Παν. Βαλλιάνου»
iii. «Κόμπακτ βιολογικός καθαρισμός Φισκάρδου»
iv. «Διαμόρφωση παραλιακής ζώνης Γέφυρα - Λαχαναγορά»
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

10. Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με το Ε.Μ.Π. (Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας) για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος Ελέγχου Στατικής Επάρκειας & Σεισμικής Τρωτότητας Σχολικών κτιρίων & Δημοτικών κτιρίων»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ & Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής

11. Εγκριση υψομετρικής μελέτης της οδού Σπετσών μεταξύ των Ο.Τ. 279 & Ο.Τ 280 Αργοστολίου Δήμου Κεφαλλονιας.
ΕΙΣ: Υ.ΔΟ.Μ – κ. Κ. Ματράγκος

12. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2013
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

13. Έγκριση Τροποποίησης και αναπροσαρμογής του καταστατικού της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης» με τον διακριτικό τίτλο ΑΠΟΠΛΟΥΣ, κατά τις διατάξεις του Ν. 3966/2011 και έγκριση του ύψους της ετήσιας εισφοράς του Δήμου προς την εταιρεία.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

14. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας που θα συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.4018/2011.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΕΔΗΚΕ οικ. έτους 2013
ΕΙΣ: Προεδρος ΚΕΔΗΚΕ
16. Εγκριση προγράμματος δράσης Ν.Π. «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας» και έγκριση ή μη μεταφοράς εγκαταστάσεων Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο « Θαλασσόμυλο»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

17. Διοικητική αποβολή μισθωτή από αναπηρικό περίπτερο

ΕΙΣ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

18. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

19. Παραχώρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου για στέγαση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμιναράτων « Ο ΑΕΤΟΣ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

20. Αυτοδικαιη παραλαβή έργου : « Τσιμεντοστρώσεις Αλιβιζάτα – Δαμουλιανάτα»
ΕΙΣ : Τεχνική Υπηρεσία

21. Μετακινήσεις Δημαρχου & Α/Δημάρχου
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

22. Εγκριση δαπανών
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ