Σήμερα το πρωί η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την αναδιάρθρωση του Δήμου Κεφαλονιάς σε περισσότερους δήμους

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 09:38

Σήμερα το πρωί η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την αναδιάρθρωση του Δήμου Κεφαλονιάς σε περισσότερους δήμους

Παρακαλείσθε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση ( 38η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 23 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

• Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναδιάρθρωση του Δήμου Κεφαλλονιάς σε περισσότερους Δήμους .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ