Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013 07:34

Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Κεφαλλονιάς μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι εξής πράξεις:

• Η 653/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών γραφείου στο ΔΕΛΛΑΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ συνολικής αξίας 85,54 €
• Η 655/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού στη ΛΥΚΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. συνολικής αξίας 4.137,00 €
• Η 657/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής τοιχίου αντιστήριξης Δ.Ε. Πυλάρου στο ΓΑΣΠΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ συνολικής αξίας 3.456,30 €
• Η 660/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Παλλικής στη ΜΑΡΟΥΛΗ Γ & ΣΙΑ Ο.Ε. συνολικής αξίας 800,00 €
• Η 662/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής λοιπών μηχανημάτων στο ΜΑΝΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ συνολικής αξίας 930,00 €
• Η 669/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων στη Δ.Ε. Αργοστολίου στο ΜΠΑΖΙΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ συνολικής αξίας 5.000,00 €

Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΟΚΑΠ Δήμου Κεφαλλονιάς μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι εξής πράξεις:
• Η 20/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί ανάθεσης – εξουσιοδότησης στην κα Κωνσταντίνα Κοκκόση για εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ στη δικάσιμο της 23/05/2013 στο Ειρηνοδικείο Σάμης συνολικής αξίας 488,00 €