Παράταση θητείας Διοικήσεων Αλιευτικών Συλλόγων

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013 08:54

Παράταση θητείας Διοικήσεων Αλιευτικών Συλλόγων

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Σωτήρη Κουρή, με το τρίτο άρθρο του ν. 4171/19-7-13 (Φ.Ε.Κ. Α’ 166/23-7-2013) που  τροποποιήθηκε με τον ν. 4015/11 (Φ.Ε.Κ. Α’  210), παρατείνεται  έως τις 31-12-2013 η ημερομηνία προσαρμογής του καταστατικού των υφιστάμενων «Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων».

Για το ίδιο χρονικό διάστημα παρατείνεται και η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων Αλιευτικών Συλλόγων.