Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013 08:40

Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Στις 26, 27, 28 & 29 Ιουλίου 2013 στο πρόγραμμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Κεφαλλονιάς μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι εξής πράξεις:

Η 168/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αίτημα εξώδικου συμβιβασμού Νικολάου Γασπαρινάτου επί της με αριθ. 41/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σαμαίων και 26/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ληξουρίου.

Η 170/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με ορισμό συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης αγροτικής εκτάσεως για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή κτιρίου αποδυτηρίων στο αθλητικό κέντρο Δ.Ε Πυλαρέων –Τ.Κ Ποταμιανάτων»

Οι από 28-07-2013 αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης ύψους 2.187,50 € έκαστη για τη Δράση για την κοινωνική ένταξη των Ρομά πρόχειρου καταυλισμού Κρανιάς [ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ/ΛΕΝΤΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ΛΕΝΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΛΕΝΤΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ]

Η από 29-07-2013 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 1.440,00 € για τη Δράση για την κοινωνική ένταξη των Ρομά πρόχειρου καταυλισμού Κρανιάς [ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ/ΣΟΥΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ]

Η 464/2013 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με απευθείας ανάθεση εργασιών λειτουργίας παραλίας Πλατύ Γιαλού στους ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΟΛΦΩ, ΠΑΠΑΔΑΤΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ, ΠΟΛΛΑΤΟ ΑΝΔΡΕΑ & ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ συνολικής αξίας 3.000,00 € έκαστος.

Η 580/2013 Απόφαση Δημάρχου για Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης – ανακαίνισης σπηλαίου της Μελισσάνης στον ΠΟΛΥΚΑΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟ συνολικής αξίας 5.535,00 €

Η 581/2013 Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας αγκυροβολίου Αγ. Ευφημίας (Δ.Ε.Πυλάρου) στην ΒΑΓΓΕΛΑΤΟ Π – ΑΝΤΩΝΑΤΟ Α ΟΕ συνολικής αξίας 350,00 €

Η 582/2013 Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης και επισκευής λοιπών μηχανημάτων στον ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ συνολικής αξίας 1.820,40 €

Η 583/2013 Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης και επισκευής λοιπών μηχανημάτων στον ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ συνολικής αξίας 1.365, 30 €

Η 584/2013 Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού (παραλία Πλατύ Γιαλού) στον ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ συνολικής αξίας 1.771,20 €

Η 585/2013 Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού στην ΚΑΡΟΓΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ συνολικής αξίας 196,20 €

Η 586/2013 Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση εργασίας ανύψωσης και μεταφοράς εξέδρας στο ΒΑΝΔΩΡΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ συνολικής αξίας 1.107,00 €

Η 587/2013 Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων στην Get in Action – ΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ& ΣΙΑ ΕΕ συνολικής αξίας 7.244,70 €

Η 588/2013 Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στην ΣΚΑΛΤΣΗΣ ΑΕ συνολικής αξίας 863,30 €

Η 589/2013 Απόφαση Δημάρχου για Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων στην ΑΦΟΙ ΔΗΜ ΑΓΑΘΟΥ συνολικής αξίας 900,00 €

Η 590/2013 Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση παραλιών Δημοτικής Ενότητας Ελειού-Πρόννων (Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες) στην ΑΦΟΙ ΔΗΜ ΑΓΑΘΟΥ ΟΕ συνολικής αξίας 1.739,00 €

Η 591/2013 Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Δ.Ε.Παλικής). στην ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΥΔΗΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ συνολικής αξίας 132,00 €

Η 592/2013 Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στην ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ συνολικής αξίας 665,30 €

Η 599/2013 Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου Δήμου Κεφαλλονιάς στον ΜΠΑΖΙΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ συνολικής αξίας 5.000,00 €

Η 600/2013 Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης και συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Λειβαθούς στον ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ συνολικής αξίας 5.719,50