Η δημοτική αρχή καταδικάζει την απόφαση της κυβέρνησης που θέτει εκτός δήμων αναγκαίων για την λειτουργία τους υπαλλήλων

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 09 Ιουλίου 2013 15:44

Η δημοτική αρχή καταδικάζει την απόφαση της κυβέρνησης που θέτει εκτός δήμων αναγκαίων για την λειτουργία τους υπαλλήλων

Η δημοτική αρχή καταδικάζει την απόφαση της κυβέρνησης βάσει της οποίας τίθενται εκτός Δήμων ένα πλήθος σημαντικών και αναγκαίων για την λειτουργία τους υπαλλήλων. Η δημοσιονομική εξυγίανση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσω δημιουργίας τεραστίων κοινωνικών προβλημάτων και μέσω αποψίλωσης των δυνατοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η δημοτική αρχή βρίσκεται σε συνεννόηση και συντονισμό με τους υπόλοιπους Δήμους της Χώρας και με τα κεντρικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επαχθών και απαράδεκτων μέτρων της κυβέρνησης ενώ παράλληλα εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στους εργαζόμενους.