Οι αποφάσεις του Δήμου στη Διαύγεια

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 02 Ιουλίου 2013 11:04

Οι αποφάσεις του Δήμου στη Διαύγεια

Την 01η Ιουλίου 2013 στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Κεφαλλονιάς μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι έξης πράξεις:

  1. Η 491/2013 Απόφαση Δήμαρχου περί προμήθειας ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού στη ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ Α – ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ε ΟΕ συνολικής αξίας 175,00 €
  2. Η 499/2013 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Λειβαθούς στον ΚΟΡΣΑΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ  συνολικής αξίας 1.070,00 €
  3. Η 505/2013  Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση  ηλεκτρολογικών εργασιών στην καντίνα παραλίας Πλατύ Γιαλού στον ΤΖΩΡΤΖΑΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ συνολικής αξίας 650,00 €
  4. Η 135/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ που διαβιούν στον πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς