Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2013 09:20

Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Από 24 Ιουνίου έως και 28 Ιουνίου στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Κεφαλλονιάς μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι έξης πράξεις: Στα πλαίσια υλοποίησης συνεδρίου για το έργο "INTERDISCIPLINARY AQUARIA FOR THE PROMOTION OF ENVIRONMENT AND HISTORY -APREH" στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 - 2013 1. Η 466/2013 Απόφαση Δήμαρχου περί μίσθωσης συνεδριακών εγκαταστάσεων για φιλοξενία 50 ατόμων στο Ξενοδοχείο Mediterranee συνολικής αξίας 3.000,00 €

2. Η 467/2013 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προετοιμασίας και γραμματειακής υποστήριξης συνεδρίου στην ΤΟΥΜΑΣΗ ΡΟΖΑ συνολικής αξίας 500,00 €

3. Η 468/2013 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση υπηρεσιών μετάφρασης συνεδρίου στην ΒΑΛΣΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ αξίας 800,00 €

4. Η 469/2013 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προετοιμασίας και γραμματειακής υποστήριξης συνεδρίου στην ΤΣΙΚΛΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ συνολικής αξίας 500,00 €

5. Η 470/2013 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση υπηρεσιών υπευθύνου διοργάνωσης συνεδρίου στην ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ συνολικής αξίας 2.500,00 €

6. Η 471/2013 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση υπηρεσιών υπευθύνου διοργάνωσης συνεδρίου στον ΜΠΕΡΙΑΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ συνολικής αξίας 2.500,00 €

7. Η 472/2013 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση δημιουργίας εντύπου υλικού στην GENESIS ADVERTISING συνολικής αξίας 3.075,00 €

8. Η 476/2013 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εστίασης 50 ατόμων στον ΚΑΠΠΑΤΟ ΠΑΝΑΓΗ συνολικής αξίας 1.000,00 €

9. Η 476/2013 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εστίασης 50 ατόμων στον ΛΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ συνολικής αξίας 1.000,00 €
Επίσης

1. Η 473/2013 Απόφαση Δημάρχου περί ασφάλισης φορτηγών και μεταφορικών μέσων στην ΥΔΡΟΓΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ συνολικής αξίας 3.969,00 €

2. Η 496/2013 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση συντήρησης – επισκευής εγκαταστάσεων θέρμανσης-κλιματισμού ΔΕ Ερίσου στον ΤΖΑΜΑΡΕΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ συνολικής αξίας 250,00 €

3. Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Κεφαλλονιάς (10 άτομα)

4. Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής του έργου «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΠ» με ανάδοχο τη ΓΟΝΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΔΕ και μείωση των εγγυήσεων του έργου σε ποσοστό 5% επί της αξίας των πιστοποιημένων εργασιών