Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο με 21 θέματα (ζωντανή μετάδοση από το Inkefalonia)

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 02 Ιουλίου 2013 11:37

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο με 21 θέματα (ζωντανή μετάδοση από το Inkefalonia)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, ( 31η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 2 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 προκειμένου να συζητηθoύν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης . 1. Αποδοχή της μελέτης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»ΕΙΣ: ΤΥΔΚ 2. Έγκριση όρων & υπογραφής προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεφαλλονιάς με την Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. ΟΤΑ, για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισού

3. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Ι.Ν. με κωδικό 26
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

4. Παραχώρηση χρήσης των υπ' αρίθμ. ΕΚΒ 5997 και ΕΚΒ 5996 βυτιοφόρων στην ΕΔΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ.
ΕΙΣ: Α/Δ/ κ. Σ. Σαββαόγλου

5. Εγκριση της αρ. 57/13 αποφ. ΔΕΥΑ Κεφαλλονιας με θέμα : « Εγκριση ΟΕΥ»
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΔΕΥΑ

6. Εγκριση της αρ. 65/13 αποφ. ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς με θέμα : «Τιμολογιακή πολιτική 2013»
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΔΕΥΑ

7. Εκμίσθωση ακινήτου Δήμου Κεφαλλονιάς στην θέση «Ασπρόχωμα».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

8. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν όψει καλοκαιρινής περιόδου 2013 στο κέντρο της πόλης Ληξουρίου. (αρ. 83/13 αποφ ΕΠΟΙΖΩ).
ΕΙΣ: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

9. Σχετικά με μετατόπιση περιπτέρου στην Σκάλα
ΕΙΣ: ΕΠΟΙΖΩ

10. Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Κοντομιχάλου 4 κατόπιν αιτήσεως του κ. Μοσχόπουλου Γεράσιμου Σπυρίδωνος .
ΕΙΣ: ΕΠΟΙΖΩ

11. Εγκριση απολογισμού Δημοτικού Γηροκομείου οικ. έτους 2012
ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Αποστολάτος Γερ.

12. Νέα συσταστική Πράξη του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου ( αρ. 27/2013 απόφασης Δ.Σ. Δημοτ. Γηροκομείου )
ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Αποστολάτος Γερ.

13. Εγκριση προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013 Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφ/νιας – Ιθάκης .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

14. Συμπλήρωση της αρ 93/13 αποφ. Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση του αρ. 59/3-1-2008 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

15. Έγκριση η μη του αρ. 9/12 Πρακτικού Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

16. Ανανέωση μίσθωσης ακινήτων κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

17. Μίσθωση ακινήτων κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

18. Διάλυση κληροδοτήματος Ηρακλή Πασχάλη
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

19. Εγκριση απολογισμού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2012
ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Μ. Κουνάδη

20. Διάλυση συμβάσεων μελετών:
α) «Προμελέτη-Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων δασικής οδού Βαρύ- Αγ. Γεράσιμος Τ.Δ Βαρέως»
β) «Μελέτη δασικής οδού Βαρύ-Αγ. Γεράσιμος Τ.Δ Βαρέως»
ΕΙΣ: Δ.Τ.Υ.Κεφα/νιας

21. Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος στην περιοχή ΡΑΓΙΑ Πόρου
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ