Θόδωρος Γαλιατσάτος: Τι γίνεται με τα σφαγεία στην Κεφαλονιά κύριε Περιφερειάρχη;

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013 13:24

Θόδωρος Γαλιατσάτος: Τι γίνεται με τα σφαγεία στην Κεφαλονιά κύριε Περιφερειάρχη;

Κύριε Περιφερειάρχη, Όπως είναι γνωστό, στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη δεν λειτουργεί δημόσιο Σφαγείο με νόμιμη άδεια, γεγονός που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή διακίνηση του σφαγίου κρέατος και λειτουργεί σε βάρος της υγείας των κατοίκων αλλά και της οικονομικής θέσης των παραγωγών.Κατά την χρονική αυτή διάρκεια εσείς χορηγείτε άδεια σφαγής, προφανώς για λόγους κοινωνικούς – οικονομικούς και για κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους.

Επερωτάσθε:

Με βάση ποιο σχέδιο οριστικής και νόμιμης αποκατάστασης του χρόνιου αυτού προβλήματος κινείσθε;
Αντιλαμβάνεστε ότι η συνεχιζόμενη εκ μέρους σας κατ' εξαίρεση έγκριση άδειας σφαγής λειτουργεί αντικειμενικά υπέρ της διαιώνισης του προβλήματος;
Ποιες εγγυήσεις έχετε από την δημοτική αρχή Κεφαλονιάς για την διευθέτηση της σοβαρής αυτής εκκρεμότητας;

 Θεόδωρος Γαλιατσάτος
Περιφερειακός σύμβουλος
Επικεφαλής ΑΝ.Α.Σ.Α