Περιφέρεια: Εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για τρία έργα στην Κεφαλονιά

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013 13:53

Περιφέρεια: Εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για τρία έργα στην Κεφαλονιά

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης 1.000.000 € για το έργο με τίτλο « Διαμόρφωση παραλιακής ζώνης από τη Γέφυρα μέχρι τη Λαχαναγορά Αργοστολίου» με Κ.Α. 2012 ΕΠΟ 2200002 της ΣΑΕΠ 022 για την εκτέλεση της ομώνυμης εργολαβίας. 

Προϊστάμενη Αρχή ορίζεται ο Δήμος Κεφαλονιάς και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων αυτού.

Υπόλογο Διαχειριστή ορίζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Επίσης ενέκρινε πίστωση 300.000 € για το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα Προβολής, ανάδειξης και δικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος Κεφαλονιάς με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας». Ορίζει Προϊστάμενη Αρχή τον Δήμο Κεφαλονιάς και Διευθύνουσα Υπηρεσία τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής αυτού.

Εγκρίνεται διάθεση πίστωσης 400.000 € για το έργο «Αποκατάσταση Όψεων και διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου (έργο του Θουκιδίδη Βαλέντη)» με Προϊστάμενη Αρχή τον Δήμο Κεφαλονιάς και Διευθύνουσα Υπηρεσία την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων αυτού.