Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2013 10:05

Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

  Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής στο πρόγραμμα «Διαύγεια»

3/6

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισμού 2013 . Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.   31/5 Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού εκμίσθωσης ακινήτου (τουριστικού περιπτέρου), που βρίσκεται έξωθεν του Λιμνοσπηλαίου της Μελισσάνης στη Δ. Ε Σάμης. Οφειλή στη Δ.Ο.Υ. (ΕΝΑΝΤΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ) Συντήρηση και επισκευή σκευών , επίπλων και λοιπού εξοπλισμού . Λοιπός εξοπλισμός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.). 313/2013 Απόφαση Δημάρχου για Απευθείας ανάθεση για την συντήρηση - επισκευή εξωτερικού φωτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής. 114/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για Εγκριση απολογισµών τέως σχολικών Επιτροπων 87/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς για Σχετικά µε επέκταση καταστήµατος Απόδοση επιδόματος σε υπαλλήλους Δ. Κεφαλλονιάς σύμφωνα με την αρ.380/2005, 18η & 19η δόση Απρίλιος & Μαϊος 2013 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για υποβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) τέλη κυκλοφορίας κ.λ.π συναφείς δαπάνες . Ορισμός δικαστικού επιμελητή. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισμού 2013 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΔΕ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ   30/5 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα. χορήγηση αναθεώρησης οικοδομικής άδειας 210/2008 χορήγηση αναθεώρησης οικοδομικής άδειας 394/2005 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ναυαγοσώστη για την χρονική περίοδο από 1/6/2013 έως 31/8/2013, για τις παραλίες: Αντίσαµος στη ∆ηµοτική Ενότητα Σάµης, Σκάλας στη ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού-Πρόννων και Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ναυαγοσώστη για την χρονική περίοδο από 1/6/2013 έως 31/8/2013 για τις παραλίες: Λουρδάς, Άβυθος, Άµµες ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. χορήγηση αναθεώρησης οικοδομικής άδειας 457/2008 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσώστη για την χρονική περίοδο από 1/6/2013 έως 31/8/2013, ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ναυαγοσώστη για την χρονική περίοδο από 1/6/2013 έως 31/8/2013. 274/2013 Απόφαση Δημάρχου για Απευθείας ανάθεση για την προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων. χορήγηση άδειας δόμησης 42/2013 και έγκριση δόμησης 48/2013 στην Λιναρδάτου Μαρία χορήγηση άδειας δόμησης 41/2013 στους GIUSEPPE GIANOTTI και BARACETTI DANIELA χορήγηση αναθεώρησης οικοδομικής άδειας 340/2011 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ 227/2013 Απόφαση Δημάρχου για Απευθείας ανάθεση για την συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων (ΑΜ 50548). 299/2013 Απόφαση Δημάρχου για Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής-βελτίωσης Η/Μ εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 4927 ΦΟΡΤΗΓΟ ∆.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ. 276/2013 Απόφαση Δημάρχου για Απευθείας ανάθεση για την συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων (ΜΕ 96229). ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ∆.Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ∆.Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ) Εργασίες Συντήρησης - επισκευής ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ χορήγηση αναθεώρησης οικοδομικής άδειας 340/2011  Ετικέτες: