Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο (Ζωντανά από το Inkefalonia)

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013 01:00

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο (Ζωντανά από το Inkefalonia)

Συνεδριάζει σήμερα 15 Απριλίου  στις 17.30 το δημοτικό συμβούλιο, σε μία συνεδρίαση που θα μπορέσετε να την παρακολουθήσετε ζωντανά απο το Inkefalonia.gr τα Τα  θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν: 1. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησηςΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

2. Καθορισμός ειδικότητας ενός απασχολούμενου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ προς υλοποίηση Ευρωπαικού Προγράμματος (ΕΣΠΑ 2007-2013)
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

3. Εγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2013
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

4. Εγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2013
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

5. Προσδιορισμός αμοιβής δικηγόρου κ. Χρυσανθάκη σύμφωνα με την 68/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΕΙΣ: Οικ. Επιτροπή

6. Αποδοχή της μελέτης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

7. Έγκριση όρων & υπογραφής προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεφαλλονιάς με την Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. ΟΤΑ, για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

8. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Ι.Ν. με κωδικό 26
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

9. Παραλαβή Επικαιροποιημένου προυπολογισμού και ανασυνταγμένου περιγραφικού τιμολογίου του έργου: «Αγροτική οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Λειβαθούς»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ – Τμήμα Οδοποιίας

10. Παραλαβή Επικαιροποιημένου προυπολογισμού και ανασυνταγμένου περιγραφικού τιμολογίου του έργου: «Πεζοπορική διαδρομή Αγίου Νικολάου»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ – Τμήμα Οδοποιίας

11. Εγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεφαλλονιας.
ΕΙΣ:Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

12. Εγκριση της αρίθμ. 2/2013 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & προβολής
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

13. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές
ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Μ. Κουνάδη

14. Εγκριση δαπανών
ΕΙΣ: Οικ. Υπηρεσία

15. Εγκριση απολογισμών τέως σχολικών Επιτροπων
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ