Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012 20:11

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, (10η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 20 Mαρτίου 2012 ημέρα Τρίτη & ώρα 18.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα   :

1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κεφαλλονιάς στην πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο»

2. Έγκριση του σχεδίου απόφασης πρόθεσης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κεφαλλονιάς» της Πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.

3. Έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Συμφωνίας, μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, του Δήμου Κεφαλλονιάς, ως Δικαιούχου και Φορέα Λειτουργίας και της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης» ως Συντονιστή Δικαιούχου, για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.

Εισηγητές:

Υπεύθυνη Προγραμματισμού κ. Αικ. Ποδάρα

Επιστημονική Συνεργάτης Δημάρχου, κα. Γαρμπή Σοφία

 

 

                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ