HELPE ENERGEIES GIF BANNER 728x90

 

Συνεργασία Arsenal Soccer Schools με το επιστημονικού Κέντρο Υγείας & Ευεξίας Biofit

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2015 11:36

Συνεργασία Arsenal Soccer Schools  με το επιστημονικού Κέντρο Υγείας & Ευεξίας Biofit

Αθλητιατρική, Εργομετρική, Ψυχολογική και Διατροφική κάλυψη νεαρών αθλητών των Arsenal Soccer Schools στην Ελλάδα.  

Οι σχολές ποδοσφαίρου της Arsenal σε Ελλάδα και Κύπρο λαμβάνοντας υπόψη τους τόσο την στόχο για αγωνιστική βελτίωση των παιδιών (ανεξαρτήτως επίπεδου που αυτά έχουν τη δεδομένη στιγμή μιας και αποτελεί μέρος της φιλοσοφία του προγράμματος μας κάθε παιδί να φτάσει στο προσωπικό του «αγωνιστικό ταβάνι») όσο και τον κοινωνικό ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν στην ανάπτυξη των παιδιών προχώρησαν σε συνεργασία με το Επιστημονικό Κέντρο Υγείας & Ευεξίας Biotfit το οποίο έχει κορυφαία αποτελέσματα στην Αθλητιατρική, Εργομετρική, Ψυχολογική και Διατροφική κάλυψη και βασίζεται στην τεχνογνωσία εξειδικευμένων επιστημόνων.  

Στόχος της συνεργασίας είναι η καλύτερη δυνατή καθοδήγηση των παιδιών και των γονιών τους  σε κρίσιμους γι’ αυτά τομείς όπως η διατροφή, η ψυχολογία και η υγιεινή οι οποίοι αποτελούν βασική παράμετρο υγιούς ανάπτυξης όλων των νεαρών αθλουμένων ανεξαρτήτως επιπέδου. Αυτή η καθοδήγηση είναι επιτακτική ανάγκη της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποτελεί έναν τομέα στον οποίο η χώρα μας παρουσιάζει δραματικές ελλείψεις.  Η ολοένα αυξανόμενη εισροή παιδιών και εφήβων στον χώρο του αθλητισμού αλλά και η συστηματικά διογκούμενη αναλογία παιδιών και εφήβων με χρόνια προβλήματα υγείας, χαρακτηριστικά παχυσαρκίας και διαφόρων ειδών κινητικά προβλήματα στην Ελλάδα καθιστούν απαραίτητη την ανάγκη αξιολόγησης της λειτουργικής και φυσικής κατάστασης παιδιών και εφήβων σε συστηματική βάση σε προληπτικό κυρίως επίπεδο. 

Ο σκοπός αυτής της αξιολόγησης πρέπει να είναι η ενημέρωση τόσο των νεαρών αλλά κυρίως των γονιών σχετικά με την κατάσταση των παιδιών τους και τις προβλέψεις για μελλοντική εξέλιξη ώστε αυτά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό σε υγιή βάση και χωρίς κινδύνους. Παράλληλα η αξιολόγηση και σε τακτά διαστήματα (ανά 40 μέρες περίπου) παρακολούθηση τους βοηθά όσα παιδιά παρουσιάζουν ανησυχητικά στοιχεία να μπορέσουν να επανακάμψουν.   

Η Παιδική  Εργομέτρηση απευθύνεται σε ένα μεγάλο φάσμα παιδιών,  τα οποία έχουν ανάγκη υποστήριξης είτε γιατί ασχολούνται με τον αθλητισμό και πρέπει να εξελίξουν τις ικανότητες τους είτε διότι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Οι στόχοι λοιπόν μιας τέτοιας ενέργειας,  αλλά και ο πληθυσμός των ατόμων στα οποία απευθύνεται περιλαμβάνουν:

1. Λεπτομερή έλεγχο της ικανότητας παιδιών τα οποία ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τον πλήρη προσδιορισμό όλων των φυσικών ικανοτήτων των παιδιών αυτών με στόχο τον σχεδιασμό του πλάνου προσέγγισης τους κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής με το άθλημα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

2. Συστηματικό έλεγχο για τον αποκλεισμό παθήσεων και άλλων προβλημάτων που αποτελούν αντενδείξεις για την ενασχόληση των παιδιών με τον αθλητισμό. Πρόκειται για έλεγχο των παιδιών πριν αρχίσουν να αθλούνται. Με αυτό τον τρόπο προλαμβάνονται ατυχήματα καιεπιδείνωση των προβλημάτων υγείας των παιδιών που πιθανά οι γονείς τους να μην είναι ενημερωμένοι σχετικά και είναι πιθανό αυτά να αντιμετωπίζουν.

3. Αξιολόγηση των αθλητικών κλίσεων (αξιολόγηση ταλέντων) των παιδιών για την καλύτερη και αποδοτικότερη ενασχόληση των παιδιών με τον αθλητισμό με στόχο την καλύτερη δυνατή βελτίωση και εξέλιξη τους. 

4. Αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Ο έλεγχος αυτών των παιδιών θα οδηγήσει σε ένα σωστό σχεδιασμό αντιμετώπισης του προβλήματος μέσα από τη σωστή προσέγγιση του συνδυασμού άσκησης, διατροφής και ψυχολογίας των παιδιών.

5. Εφαρμογή προληπτικών ελέγχων σε μεγάλο αριθμό παιδιών με στόχο την πρόληψη προβλημάτων υγείας (μυοσκελετικές αποκλίσεις και κινητικά προβλήματα).   

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ   ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Πλήρη εργομετρική κάλυψη όλων των αθλητών και αθλητριών του Ομίλου με μετρήσεις που καλύπτουν τους εξής τομείς:

1. Ευλυγισία 

2. Γενική σύσταση σώματος 9 σημείων (βάρος, λίπος, βασικό μεταβολισμό, νερό %, μυϊκή μάζα, σπλαχνικό λίπος, οστική μάζα, φυσική κατάσταση, μεταβολική ηλικία.

3. Ταχύτητες 

4. Άλματα 

5. Επιδεξιότητες 

6. Ορθοχρωματική αξιολόγηση.  


Οι αθλητές χωρίζονται σε γκρουπ των 50 και χρειάζεται 2 ώρες ανά 50 άτομα. Η Εργομετρική κάλυψη θα γίνεται στο χώρο των κατά τόπους σχολών.  
Οι επιστήμονες του Κέντρου Biofit είναι Πανεπιστημιακού επιπέδου με διεθνή αναγνώριση και εμπειρία. Η επιλογή των πρωτοκόλλων μέτρησης για τους παραπάνω τομείς είναι εξειδικευμένη για κάθε άθλημα και τεκμηριώνεται-συνοδεύεται από την αντίστοιχη επιστημονική διεθνή βιβλιογραφία ώστε τα αποτελέσματα να είναι απόλυτα έγκυρα και συγκρίσιμα με τα διεθνή και Ελληνικά στάνταρντς.  

Οι παραπάνω αξιολογήσεις περιλαμβάνουν:

1. Πλήρες συνολικό διάγραμμα για τη συνολική επίδοση του αθλητή/ αθλήτριας καθώς και διαγράμματα/ εξηγήσεις για κάθε μέτρηση ξεχωριστά για κάθε αθλητή.

2. Ανάλυση επιδόσεων των αθλητών ανά αγωνιστική θέση για τα ομαδικά αθλήματα.

3. Συνάντηση των αθλητικών μας επιστημόνων με προπονητές και αθλητές για επίδοση φακέλων αθλητών και εξηγήσεις σχετικά με δυνατότητες και αδυναμίες των αθλητών με προπονητικές εισηγήσεις σχετικά με την ανάπτυξη της φυσικής τους κατάστασης.

4. Παρακολούθηση και επαναληπτική μέτρηση Γενικής Σύστασης Σώματος 9 σημείων ανά 45 ημέρες.
    
Κόστος αξιολογήσεων

Το κόστος των παραπάνω μετρήσεων και υπηρεσιών είναι 35€ ανά παιδί και συμπεριλαμβάνει 1 πλήρη Εργομετρική κάλυψη και επαναληπτική μέτρηση Γενικής Σύστασης Σώματος 9 σημείων ανά 45 ημέρες για μια περίοδο 12 μηνών από την πλήρη μέτρηση.   
Αριθμός επαναλήψεων πλήρους εργομετρικής κάλυψης ανά έτος. Συνίσταται κατ ελάχιστον μια φορά ανά έτος (συμπεριλαμβάνονται και όλες οι επαναληπτικές μετρήσεις Γενικής Σύστασης σώματος όπως αυτές αναφέρονται στην προηγουμένη παράγραφο).  Σε περίπτωση που μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την πρώτη πλήρη εργομετρική κάλυψη (πχ μετά τις διακοπές) οι μετρήσεις δείχνουν ότι χρειάζεται επαναληπτική πλήρη εργομετρική κάλυψη το επιστημονικό προσωπικό του κέντρου Biotfit θα ενημερώνει τους προπονητές των παιδιών και τους γονείς τους και θα βρίσκεται στη διακριτική τους ευχέρεια το αν θα . Το ποσό για κάθε επαναληπτική πλήρη εργομετρική κάλυψη είναι 35€ και συμπεριλαμβάνει την παρακολούθηση του παιδιού (μέτρηση της Γενικής Σύστασης Σώματος 9 σημείων) ανά 45 ημέρες για μια περίοδο 12 μηνών από την πλήρη μέτρηση ακριβώς όπως και κατά την πρώτη πλήρη μέτρηση.   


Στις παρεχόμενες υπηρεσίες που οι Arsenal Soccer Schools σε συνεργασία με το Επιστημονικό Κέντρο Υγείας & ευεξίας  Biofit:  


1. Ειδική ψυχολογική υποστήριξη (counseling, προετοιμασία) στους αθλητές σας.

2. Διατροφική παρακολούθηση των αθλητριών σας η οποία περιλαμβάνει: - Ανάλυση της τωρινής διατροφικής αγωγής των αθλητριών. - Μέτρηση του μεταβολικού τους ρυθμού - Σχεδιασμός διατροφικού πλάνου σε εβδομαδιαία βάση - Ειδικές οδηγίες για προ-αγωνιστικό και μετα-αγωνιστικό γεύμα. - Ειδικές οδηγίες για διατροφική υποστήριξη κατά τη διάρκεια τουρνουά. - Διατροφικές οδηγίες για υποστήριξη κατά τη διάρκεια των αγώνων.

3. Υπάρχει η δυνατότητα βιοχημικών μετρήσεων (αιμοσφαιρίνη, αιματοκρίτης, σίδηρος, συνολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα, φεριττίνη, κρεατινική κινάση, τρανσαμινάσες, ορμόνες κ.λ.π. ή κάποιες από αυτές τις βιοχημικές παραμέτρους).

4. Το κέντρο Biofit  παρέχει τη δυνατότητα παροχής αποκατάστασης (είτε στο χώρο της σχολής είτε στο προπονητικό κέντρο της Biofit) & φυσικοθεραπείας.  

Οι εργομετρικές αξιολογήσεις γίνονται από ειδικούς αθλητικούς επιστήμονες. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων είναι άκρως εμπιστευτικά για τους γονείς των παιδιών οι οποίοι παραλαμβάνουν έναν πλήρη φάκελο με όλες τις πληροφορίες όπου επιχειρείται και σύγκριση των αποτελεσμάτων των παιδιών με τα διεθνή στάνταρντ σε ανάλογες αξιολογήσεις για κάθε τομέα. Οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα συζήτησης των αποτελεσμάτων με τους ανθρώπους του επιστημονικού κέντρου, και ο προπονητής του κάθε παιδιού θα λαμβάνει τις σχετικές προπονητικές οδηγίες με στόχο τη βελτίωση του κάθε ενός παιδιού ξεχωριστά.

Τηλ: 210 9944784 Φαξ: 210 9944784    

Web: www.arsenalfootball.gr                              

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.