Arsenal Soccer School: Συνεργασία με την εταιρία SPORTS ANALYSIS που ειδικεύεται στον χώρο των αθλητικών μετρήσεων

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013 07:40

Arsenal Soccer School: Συνεργασία με την εταιρία SPORTS ANALYSIS που ειδικεύεται στον χώρο των αθλητικών μετρήσεων

Η σχολή ποδoσφαίρου της ARSENAL στο πλαίσιο της επιστημονικής προσέγγισης στην εκγύμναση των νεαρών αθλητών, ανακοινώνει την πρωτοποριακή για τα δεδομένα της Κεφαλονιάς συνεργασία με την εταιρία SPORTS ANALYSIS η οποία ειδικεύεται στον χώρο των αθλητικών μετρήσεων. Οι αθλητές μας πλέον θα έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν με εργομετρικά tests τις παραμέτρους της φυσικής κατάστασής τους, οπως ταχύτητα αντίδρασης, επιτάχυνση, αερόβια και αναερόβια αντοχή, αντιληψη, αλτικότητα ,άλλα και με την βοήθεια των επιστημονικών μας συνεργατών να ελέγχουν το ποσοστό του σωματικού λίπους τους, την κατανομή του σωματικού τους βάρους κ.α. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Η εταιρεία αθλητικών μετρήσεων SPORTSANALYSIS παρουσιάζει ένα πλάνο μετρήσεων για τους μικρούς ποδοσφαιριστές. Το πλάνο αυτό περιλαμβάνει αθλητικές μετρήσεις και εργομετρικά tests, βάσει του  ετήσιου προγραμματισμού ενός  συλλόγου.

Οι μετρήσεις και τα tests, θα είναι ανάλογα με το ηλικιακό και βιολογικό επίπεδο του κάθε αθλητή και προσαρμοσμένα στις ανάγκες και απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Οι μετρήσεις που  θα πραγματοποιηθούν θα  αφορούν :

®     την πρόληψη των παιδιών με μετρήσεις όπως η ανάλυση σύστασης σώματος, το πελματογράφημα και  η καταγραφή των ανθρωπομετρικών στοιχείων

®     την ανάπτυξή τους καταγράφοντας σημαντικούς δείκτες ανάπτυξης

®     την καταγραφή των φυσικών ικανοτήτων του παιδιού με τα πλέον  σύγχρονα , ακριβή και αξιόπιστα μηχανήματα μετρήσεων

®     την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων από ειδικούς σε κάθε μέτρηση επιστήμονες.

Σε κάθε μέτρηση και test θα παρουσιάζεται η επίδοση του αθλητή, όσο και η αξιολόγηση της επίδοσης βάσει μετρήσεων και νορμών αξιολόγησης, τόσο σε τοπικό, όσο και σε Πανελλήνιο και Διεθνές επίπεδο.

Επίσης θα υπάρχει σχόλιο του ειδικού με το κάθε test επιστήμονα (Προπονητή φυσικής κατάστασης, Κινησιολόγου, Φυσικοθεραπευτή , Διατροφολόγου κ.α.)

Συνεχίζουμε  την προσπάθειά μας,  με στόχο τόσο την προαγωγή της υγείας αλλά και ταυτόχρονα την βελτιστοποίηση της απόδοσης των παιδιών – αθλητών.

Σκοπός της  Sportsanalysis  είναι   να  αποτελέσει  έναν άριστο συνεργάτη για τους συλλόγους και τις ακαδημίες ποδοσφαίρου, αφού τα αποτελέσματα των μετρήσεων που θα πραγματοποιηθούν, πιστεύουμε ότι  θα αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για τους προπονητές και το σύλλογο γενικότερα.

Επίσης με την παράδοση των αποτελεσμάτων υπάρχει η δυνατότητα  της πρότασης εξειδικευμένων και ειδικών προγραμμάτων για την βελτίωση τομέων της φυσικής κατάστασης.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Όσον αφορά τόσο την έκδοση, όσο και την παράδοση των αποτελεσμάτων σημαντικά θεωρούνται τα εξής:

 1. Σε κάθε αθλητή παραδίδεται ο φάκελος των αποτελεσμάτων , που περιέχει έξι (6) σελίδες, οι οποίες παρουσιάζουν τόσο τη διαδικασία των μετρήσεων, όσο και τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση του κάθε αθλητή.
 2. Στο φύλλο εκτύπωσης της ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ, υπάρχει σχολιασμός από ειδικό επιστήμονα – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟ , με τον οποίο συνεργαζόμαστε.
 3. Αντίγραφο των αποτελεσμάτων όλων των αθλητών παραδίδεται στον  υπεύθυνο του συλλόγου σε έντυπη, καθώς και ηλεκτρονική μορφή (CD & μέσω email).
 4. Στον υπεύθυνο του συλλόγου παραδίδεται ειδικός πολυσέλιδος φάκελος με την αναλυτική και ποικιλόμορφη παρουσίαση των αποτελεσμάτων των αθλητών της, στοιχείο πολύ σημαντικό για την κάθε ακαδημία, αφού μέσα από αυτή την ανάλυση ο κάθε προπονητής βλέπει την πλήρη εικόνα και αξιολόγηση του κάθε αθλητή του. Και αυτά τα στοιχεία παραδίδονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 5. Για όλα τα tests και μετρήσεις, καταγράφονται οι καλύτερες επιδόσεις, χειρότερες επιδόσεις, μέσος όρος, είτε ανά τμήμα/group, είτε συνολικά.
 6. Το σημαντικότερο στοιχείο που αφορά την έκδοση και παράδοση των αποτελεσμάτων είναι ότι τα αποτελέσματα παραδίδονται το αργότερο σε τρεις (3) ημέρες από τη διεξαγωγή της διαδικασίας των μετρήσεων.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Στα πλαίσια των αθλητικών μετρήσεων και εργομετρικών τεστ για τους συλλόγους και ακαδημίες ποδοσφαίρου,  σας παρουσιάζουμε το  πλάνο των μετρήσεων:

 1. Καταγραφή ανθρωπομετρικών στοιχείων

Με την καταγραφή της ηλικίας, του ύψους και του βάρους του κάθε αθλητή.

 1.  
 2. Ανάλυση σύστασης σώματος

Με τον In-body 230 και την ανάλυση που αφορά τόσο την σύσταση του σώματος των αθλητών , όσο και δείκτες ανάπτυξής τους. Παίρνουμε σημαντικά στοιχεία όπως: Βάρος, Λιπώδη μάζα σε kg και σε %, Μυϊκή  μάζα, σε kg, Συνολικά Υγρά σώματος, Άλιπη μάζα, Δείκτη Μάζας Σώματος, Σχέση μέσης γοφών, Βασικό μεταβολικό ρυθμό, Έλεγχο μυών και λίπους, Τμηματική ανάλυση  όσον αφορά την Άλιπη μάζα και τη Λιπώδη μάζα.

 1.  
 2.  
 3. Τεστ ευλυγισίας της μέσης και του ισχίου με το Sitandreachtest
 4.  
 5. Τεστ ταχύτητας

Τεστ των 30 μέτρων , με καταγραφή του χρόνου στα 10 & 20 μέτρα

 1.  
 2. Καταγραφή και αξιολόγηση του χρόνου αντίληψης και αντίδρασης με το τυποποιημένο τεστ Cut 1-1-2

 

 1. Τεστ αντίδρασης – αντίληψης και τεχνικής με το Serpentinetest

 

 1. Καταγραφή και αξιολόγηση αλτικότητας και δύναμης των κάτω άκρων, καθώς και του συντονισμού άνω και κάτω άκρων.
 2.       Με τη διεξαγωγή δύο τεστ:
 • του Counter  movement jump (CMJ) και
 • του   Counter movement jump – hands (CMJ-h) και

-        τον υπολογισμό του ειδικού Δείκτη Συντονισμού (ΔΣυν).

 1. Τεστ αερόβιας ικανότητας – Beep test

Για παιδιά άνω των 13 ετών