Γιώργος Τσιλιμιδός:«Τα τέλη... θα τελειώνουν τον Δήμο»

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012 20:01

Γιώργος Τσιλιμιδός:«Τα τέλη... θα τελειώνουν τον Δήμο»

Άρθρο του Γιώργου Τσιλιμιδού


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλονιάς στην συνεδρίαση του την 15/2  θα έχει μεταξύ των θεμάτων του την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.


Είναι πάντα ένα από τα σοβαρά θέματα που απασχολούν κατ’ έτος τα συμβούλια της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού καθορίζουν ένα σημαντικότατο τμήμα των εσόδων και διαμορφώνουν την βιωσιμότητα του προϋπολογισμού των ΟΤΑ. Γι’ αυτό άλλωστε προηγείται και ο καθορισμός τους της ψήφισης του προϋπολογισμού.


Πέρυσι την πρώτη χρονιά εφαρμογής της διοικητικής μεταρρύθμισης ουδείς ασχολήθηκε με τα τέλη όχι μόνο ως προς το ύψος τους αλλά ούτε ως προς την ενοποίηση τους για να δώσει εξ’ αρχής  το στίγμα της ενιαίας διοικητικής οντότητας. Η κάθε πλευρά του Δ.Σ. είχε τους λόγους της να αφήσει τα πράγματα ως είχαν.


Η δημοτική αρχή δε εισηγήθηκε και ψήφισε στον προϋπολογισμό του 2011 στον σχετικό κωδικό 0311 ως προσδοκώμενα έσοδα από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού το εξωπραγματικό ποσό των 7.700.000€, όταν οι προηγούμενοι δήμοι συνολικά με το ίδιο τέλος είχαν εισπράξει 5.200.000€. Είναι ένα από τα στοιχεία, μεταξύ των πολλών άλλων, που είχα επισημάνει σε άρθρο μου τότε σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2011 που τον καθιστούσαν πλήρως αφερέγγυο και κραυγαλέα πλασματικό.


Για το 2012 ήδη η οικονομική επιτροπή κατά πλειοψηφία ενέκρινε μία απαράδεκτη εισήγηση για την αναπροσαρμογή και ενοποίηση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, έχει αναρτηθεί στο «Διαύγεια» με κωδικό ΒΟΖ406527Α, η οποία θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.
Η εγκριθείσα πρόταση κατά αρχήν αποκρύπτει στοιχεία και παραποιεί στοιχεία.


Δεν είναι δυνατόν να μην παρατίθεται ολοκληρωμένα ο απολογισμός χρήσης του προηγούμενου έτους, αφού δεν υπάρχει πουθενά ο απολογισμός των εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, παρά μόνο μία κατά προσέγγιση εκτίμηση των ήδη πραγματοποιηθέντων εσόδων!!!    


  Έτσι δεν έχει εικόνα ούτε ο δημοτικός σύμβουλος ούτε ο πολίτης αν κατά το έτος 2011 ήταν πλεονασματική, ισοσκελισμένη η ελλειμματική η δραστηριότητα της υπηρεσίας καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού. Στοιχειώδης προϋπόθεση και της παρατελευταίας επιχείρησης να αποτιμήσει με ακρίβεια το τι έκανε την χρονιά που έκλεισε ώστε να σχεδιάσει την πολιτική της τη νέα.


Το παραποιημένο στοιχείο που παραθέτει είναι ότι προϋπολογισθέντα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού κατά το 2011 ήταν 5.352.023€, ενώ όπως προανέφερα στον προϋπολογισμό του 2011 και στον σχετικό κωδικό 0311 έχει ψηφισθεί ως έσοδο το ποσόν 7.700.000€.


Γιατί άραγε; Άγνοια του εισηγητή, άγνοια και των μελών της οικονομικής επιτροπής η σκοπιμότητα για να μη εκτίθεται η σχεδιασθείσα οικονομική πολιτική του 2001.


Στην ουσία όμως  της εγκριθείσας απόφασης  είναι τα σοβαρά.


Προϋπολογίζει τα έξοδα για το 2012 της υπηρεσίας καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού αναλυτικότατα και ανέρχονται στο ύψος των 6.612.210€, ποσό που θεωρώ πολύ υψηλό για τις μέρες που ζούμε. Προϋπολογίζει τα έσοδα για το 2012 και εκτιμά ότι θα είναι 4.925.541€. Δηλαδή θα μπει μέσα ο Δήμος από την συγκεκριμένη δραστηριότητα κατά 1.686.669€.


Το τραγικότερο δε είναι πως από την ίδια τη συλλογιστική της εισήγησης το πραγματικό έλλειμμα θα είναι πολύ μεγαλύτερο του προϋπολογιζόμενου λογιστικού.


Αναφέρεται ότι η ΔΕΗ σε σχετικό της έγγραφο προς τον Δήμο ενημερώνει ότι εισέπραξε κατά το 2011 22,4% λιγότερα από τους εκδοθέντες λογαριασμούς(προφανώς λόγω μη πληρωμής). Με βάση το στοιχείο αυτό υπολογίζονται  από την ίδια την εισήγηση τα έσοδα του 2011 να είναι μειωμένα κατά το ποσοστό αυτό και υπολογίζονται ότι εισπράχτηκαν 4.149.467€ (αντί 5.352.023€). Ο κοινός νους θα έλεγε ότι και το 2012 θα υπάρχει τουλάχιστον η ίδια απώλεια εσόδων , άρα πραγματικά θα εισπραχθούν από 4.925.541€ που προϋπολογίζονται στην καλύτερη περίπτωση 3.800.000€.


Το πραγματικό έλλειμμα της υπηρεσίας που θα προκύψει κατά το 2012 θα είναι τουλάχιστον 2.800.000€!!!, που αντιστοιχεί στο 10% περίπου του ετήσιου πραγματικού (και όχι πλασματικού) προϋπολογισμού του Δήμου. Σε μια χρονιά δε που έχει προαναγγελθεί μείωση των κρατικών πόρων προς την αυτοδιοίκηση λόγω Μνημονίου 2 ο Δήμος θα βουλιάξει.


Αν δεχθούμε δε ότι τα έξοδα του 2011 ήταν της ίδιας τάξης με αυτά που εκτιμώνται για το 2012 δηλαδή 6.600.000€ και αφού τα έσοδα ανήλθαν όπως αναφέρεται σε 4.150.000€ , αβίαστα προκύπτει ότι το έλλειμμα του 2011 στην υπηρεσία καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού είναι 2.500.000€.


Άρα σε δύο χρόνια θα δημιουργηθεί έλλειμμα τουλάχιστον 5.300.000€ και στην τετραετία με τις λογικές αυτές τουλάχιστον 10.000.000€ που δεν μπορεί να αντέξει ένας κλονισμένος πράγματι οικονομικά Δήμος. Αν από δύο μόνο υπηρεσίες προκύπτουν αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα η δημοτική αρχή θα συσσωρεύσει πολύ μεγαλύτερα ελλείμματα από αυτά που κατήγγειλε ότι παρέλαβε.    Και για να είμαστε ειλικρινείς πέραν από την τεράστια  επιπολαιότητα που διαχειρίζεται αυτά τα θέματα η ηγεσία του Δήμου Κεφαλονιάς σημαντικό ρόλο έχει παίξει η χρόνια υποκοστολόγηση των τελών πολλών από τους προγενέστερους Δήμους για λόγους προφανούς πολιτικού οφέλους.      


Η ενοποίηση των συντελεστών των τελών που γίνεται στερείται του τεκμηρίου της ίσης μεταχείρισης.   Κανόνας πρέπει να είναι ένας. Περιοχές που απολαμβάνουν ίδια παροχή υπηρεσιών πληρώνουν το ίδιο τέλος.
Δεν μπορεί δύο περιοχές (πόλεις η ΔΔ) που έχουν την ίδια συχνότητα αποκομιδής από την Διαδημοτική ίδια συχνότητα οδοκαθάρισης και συχνότητα συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού να  έχουν άλλο τέλος.
Η κατηγοριοποίηση που γίνεται έχει έντονο το στοιχείο της άνισης μεταχείρισης, αφού υπάρχουν ομοειδείς οικιστικές ενότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών που κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες τελών.
Τέλος η ίδια η εισήγηση που υιοθετήθηκε έχει και … λυτρωτικό περιεχόμενο για την συνείδηση αυτών που θα κληθούν να ψηφίσουν.


Στο πλούσιο νομικό μέρος που περιέχει στην εισαγωγή της  μεταξύ των άλλων αναφέρει και αντιγράφω  «…Η κάλυψη των δαπανών των παραπάνω υπηρεσιών από το τέλος είναι υποχρεωτική (Εγκ.Υπ.Εσωτ. 3958/20-01-1989). Αυτό ορίζεται ρητά και στο άρθρο 17 του Ν 1080/80, σύμφωνα με το οποίο το τέλος καθαριότητας πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλες γενικά τις δαπάνες διεξαγωγής λειτουργίας και βελτίωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας (αποδοχές, εξοπλισμός συντήρηση επισκευές κ.λ.π.). Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, η παράλειψη του συμβουλίου να καθορίσει το τέλος στο κατάλληλο ύψος, συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος (η υπογράμμιση της εισήγησης) και επισύρει κατά των μελών του την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 142 και 147 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 233 και 237 αντίστοιχα του Ν.3852/2010».


Έτσι επειδή η ψήφιση των συγκεκριμένων τελών θα δημιουργήσει τέτοιο έλλειμμα που από την ίδια εισήγηση και πλέον πρόταση της οικονομικής επιτροπής απορρέει ότι  δεν είναι νόμιμο και συνιστά βαρεία αμέλεια, στο  Δημοτικό Συμβούλιο δεν μένει παρά να πράξει το αυτονόητο .   Να τα καταψηφίσει ομόφωνα.