Ο Συνεταιρισμός Ρομπόλας Κεφαλληνίας ενημερώνει...

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018 12:05

Ο Συνεταιρισμός Ρομπόλας Κεφαλληνίας ενημερώνει...

Tους κτηνοτρόφους του Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Ο Συνεταιρισμός Ρομπόλας Κεφαλληνίας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους του Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης ότι οι καταστάσεις κατανομής των βοσκήσιμων γαιών για το έτος 2017 (μίσθωμα βοσκοτόπων) βρίσκεται πλέον στις δημοτικές ενότητες του νομού. Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να παραλάβουν ενυπόγραφα τις καταστάσεις από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ενοτήτων όπου ανήκουν έως και τις 26 Ιανουαρίου 2018.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ