Ώρες λειτουργίας κοιμητηρίου Δραπάνου

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 11:49

Ώρες λειτουργίας κοιμητηρίου Δραπάνου

Τα Σάββατα και Κυριακές

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

08:00  --- 16:00

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΥ

ΛΟΥΚΑΣ  ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ            ΜΙΝΕΤΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ