Γενική συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μουσάτων "το Τραπεζάκι"

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017 17:00

Γενική συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μουσάτων "το Τραπεζάκι"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΥΣΑΤΩΝ " ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ"

16 Ιουλίου 2017 , ημέρα Κυριακή , ώρα 19:30 μμ
Στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μουσάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού μας,
Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
Τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Μουσάτων " Το Τραπεζάκι " σε Τακτική  Γενική Συνέλευση στις 16/7/2017, ημέρα Κυριακή , ώρα 19:30μμ

με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διοικητικός Απολογισμός 2016.
2. Οικονομικός Απολογισμός 2016 και Προϋπολογισμός 2017.
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2016.
4. Συζήτηση επί των διοικητικών και οικονομικών πεπραγμένων.
5. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού για το 2016 και απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη.
6. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2017.
7. Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2017
8. Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών
9. Ανακήρυξη υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες.
10. Εκλογή τριμελούς  Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.